حامیان مالی وبسایت “چیستی ها”
در حال حاضر، تنها حامی مالی وبسایت “چیستی ها”، «شرکت مهاجرتی – تجارتی بوذری» است؛ که در کشور آلمان می باشد.
شرکت مهاجرتی – تجارتی بوذری
به مدیریت سید بهزاد بوذری
Behzad Bouzary
نشانی شرکت
Lichtst.2 – 45127 Essen
ایمیل
info@bouzary.de
شماره های تماس
0049-173-7470005
Fax:  0049-201-89940453
Tel:  0049-201-89940451
رادیو اینترنتی
رادیو اینترنتی (عصرها؛ گفتگو و مشاوره)
Bouzary Management
گروه بازرگانی بوذری 
مشاوره و حسابرسی امور مالیاتی
http://chistiha.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1%DB%8C-300x300.jpg