لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

ماه: مهر ۱۳۹۹

مفهومین ساختن ایران اکنون: نقد دیدگاه های رایج و پیشنهاد دیدگاه آلترناتیو نشست تلگرامی «مفهومین ساختن ایران اکنون: نقد دیدگاه های رایج و پیشنهاد دیدگاه آلترناتیو» با حضور: دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر مزدک رجبی   جلسه اول تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را […]

چند داستان کوتاه ترجمه و تحلیل دکتر شادمان شکروی دنیای امروز با سرعتی عجیب به سمت کوتاه شدن و بلکه کوچک شدن پیش می‌رود. همه چیز کوچک می‌شود؛ خانه‌ها و اثاثیه آنها، تلفن‌ها، اتومبیل‌ها، کارخانه‌ها و البته شعرها و داستان‌ها. دنیای امروز دنیای به وحدت رسیدن بسیاری از اندیشه‌ها و رویداد‌هایی است که در گذشته […]

مفهومین ساختن ایران اکنون: نقد دیدگاه های رایج و پیشنهاد دیدگاه آلترناتیو نشست تلگرامی «مفهومین ساختن ایران اکنون: نقد دیدگاه های رایج و پیشنهاد دیدگاه آلترناتیو» با حضور: دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر مزدک رجبی   جلسه اول تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را […]

مفهومین ساختن ایران اکنون: نقد دیدگاه های رایج و پیشنهاد دیدگاه آلترناتیو نشست تلگرامی «مفهومین ساختن ایران اکنون: نقد دیدگاه های رایج و پیشنهاد دیدگاه آلترناتیو» با حضور: دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر مزدک رجبی   جلسه دوم تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را […]

پژوهش سینمایی محمد تهامی نژاد «پژوهش سینمایی» طرح پرسش، حرکت از مقدمات و جستجو در جهان، رسوخ به زوایای پنهان مانده، آشکارسازی نانموده‌ها و درک ارتباط بین اشیاء، جزئیات و فراگردها برای دریافت پاسخ، راه‌حل و یا گشایش راهی تازه در سینما است. «پژوهش سینمایی» بیرون کشیدن روایت فیلمیک و پیشنهاد برای تصویری ساختن دانش […]

همگرایی و واگرایی در چارچوب مفهوم ملت گفتگو با دکتر ناصر فکوهی   1- تمایلات، مفاهیم و عناصر متضاد در میان افراد یک جامعه و همچنین در قالب یک ملت نشانه چیست؟ آیا عمل حرکت و پویایی اجتماعی است یا عامل وخامت جامعه؟   «ملت»(Nation) یک مفهوم سیاسی جدید است که عمر آن فراتر از […]

بازنگری کاسیرر در برنامۀ روشنگری جان مایکل کرویز هنگامی که تاریخ نگاران از “عصر روشنگری” سخن می گویند، معمولاً منظورشان تحولات قرن هجدهم اروپاست. در آن دوره ایده های فلسفی تأثیر چنان عظیمی بر مردم و سیاست داشتند که تا آن موقع بی سابقه بود. بخشی از این تأثیر به اخترات چاپ و ظهور ناشران […]

اسطوره، ایدئولوژی و روشنفکری ما گفتگو با یدالله موقن گفتگو کننده محمدرضا ارشاد   سؤال: آقای موقن – تا آنجایی که من می دانم – علاقۀ شما بیشتر به فیزیک و فلسفه بوده است؛ ولی به نظر می رسد که برای رسیدن به ساحت علمی و فلسفی، بحث و بررسی شناخت بینش اسطوره ای را […]

یکصد ایدۀ دراماتیک با شاکلۀ فلسفی بهناز خسروانی کتاب «یکصد ایدۀ دراماتیک با شاکلۀ فلسفی؛ نگاهی به جوهر درام نویسی» نوشتۀ بهناز خسروانی انتشارات “نقد فرهنگ” تابستان 1399 475 صفحه جوهرۀ وجودی و هستۀ مرکزی داستان و نیز درام – از روزگار اشیل، سوفوکل، اوریپید، و حتی می توانیم بگوییم از همان روزگار الواح گیل […]

ارنست کاسیرر، یدالله موقن، و زمزمۀ جریان بی صدای روشنگری در ایران نظام بهرامی کمیل در ایران سخن گفتن از ارنست کاسیرر بدون نام بردن از استاد یدالله موقن دشوار است. وی با ترجمۀ برخی آثار مهم کاسیرر به فارسی و نیز نگارش کتابی دربارۀ او، نشان داد که مدرنیته و ارزش های روشنگری – […]