حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (10)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 1 – 6

2- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 7 – 16

3- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 17 – 22

4- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 23 – 26

5- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 27 – 35

6- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 36 – 44

7- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 45 – 57

8- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 58 – 66

9- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 67 – 81

10- ترجمه سوره صاد (38) – آیه 82 – 88

11- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 1 – 13

12- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 14 – 29

13- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 30 – 43

14- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 44 – 55

15- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 30 – 43

16- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 44 – 55

17- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 56 – 68

18- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 69 – 83

19- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 84 – 98

20- ترجمه سوره صافات (37) – آیه 99 – 109

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *