گذری در کتاب «زبان و اسطوره» ارنست کاسیرر

از مجموعه ی گذری در جهان حکمت های اسطوره ای

 

فایل صوتی

کتاب: زبان و اسطوره، نوشتۀ ارنست کاسیرر، ترجمۀ محسن ثلاثی

تلخیص: م. بوذری

گوینده: زهره غفاری

تیتراژ: وحید ارومچه

کاری از گروه آموزشی پل، برای وبسایت چیستی ها

 

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت اول

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت دوم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت سوم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت چهارم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت پنجم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت ششم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت هفتم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت هشتم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت نهم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت دهم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت یازدهم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت دوازدهم

زبان و اسطوره، ارنست کاسیرر، قسمت سیزدهم

 

از مقدمۀ مترجم:

کاسیرر در مکتب کانت و نوکانتیان پرورش ذهنی یافته بود. کانت اصل مطلق را از پهنۀ معرفت شناسی بیرون کرد، امّا مطلق اندیشی را یکسره از اندیشۀ فلسفی بیرون نرانده بود. کاسیرر با الهام و انگیزش از استادش بر آن شد که با تعریف دیگری از هستی، پرسش های بنیادی فلسفه را یکسره دگرگون سازد و طرح نوینی را بر بنیاد نفی هرگونه مطلق گرایی و مطلق اندیشی در جهان فلسفه دراندازد.

در تاریخ معرفت شناسی تا این زمان ذهن و عین یا شناسا و شناخته به گونه ای به هم پیوسته بودند که نمی شد آن دو را از هم جدا کرد و به عنوان دو ماهیت جداگانه و مستقل از یکدیگر در برابر هم جای داد.

معرفت شناسی دینی-اسطوره ای از همان راه ویژۀ خود به فرجامین منزلگاهش، یعنی همان مفهوم خدای یگانه، فرارسید و چونان دلباخته ای که به دلربای خویش رسیده باشد در آغوش گرم او جای گرفت و از جستجو و تکاپوی بیشتر باز ایستاد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *