دسته: اساتید همکار

فلسفه تاریخ شریعتی در نسبت با “نهضت عاشورا” سخنرانی دکتر سید جواد میری در پویش ملی «هر خانه یک حسینیه» با سلام خدمت دوستان و مخاطبان عزیز، امیدوارم در این ایام خداوند به شما توفیق بدهد و من هم انشا‌ءالله بتوانم بحث خوبی را ارائه بدهم که مورد پسند واقع شود. درحقیقت بحث بنده در […]

بازخوانی جامعه شناختی روایت سیدجواد طباطبایی از نظریه عام اصلاح دینی دکتر سید جواد میری مقالۀ “بازخوانی جامعه شناختی روایت سیدجواد طباطبایی از نظریه عام اصلاح دینی” در مجله علمی-پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی ارائه شده است. دکتر میری در این مقاله خاستگاه و انگیزه ها و اهداف اندیشۀ ایرانشهری دکتر سید جواد طباطبایی را واکاوی […]

نشست نقد و بررسی رمان تاریخی دُن کیشوت های ایرانی (1) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «نقد و بررسی رمان تاریخی دُن کیشوت های ایرانی»، نشست اول، برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ و همزمان در گروه «اینجا چراغی روشن است» به تاریخ پانزدهم بهمن 98   این سخنرانی را […]

انسان شناسی ساختاری؛ کلود لوی استروس / 1958 – 1973 کتابخانه انسان شناسی (1) ناصر فکوهی پدران انسان شناسی مدرن را می توان کلود لوی استروس (1980-2009) فرانسوی، جیمز فریزر بریتانیایی و فرانتس بواس امریکایی دانست و بنیانگذاران کلاسیک متاخر آن را مونتنی (قرن شانزدهم) و ژان- ژاک روسو (قرن هجدهم) اما می دانیم که کتاب […]

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (8) وبسایت چیستی ها تقدیم می کند: سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست هشتم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ سی ام اردیبهشت 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک – […]

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (7) وبسایت چیستی ها تقدیم می کند: سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست هفتم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ بیست و سوم اردیبهشت 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک […]

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (2) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست دوم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ نوزدهم فروردین 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک 2

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (1) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست اول. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ دوازدهم فروردین 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک 1

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (6) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست ششم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ شانزدهم اردیبهشت 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک 6

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (5) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست پنجم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ دهم اردیبهشت 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نشست ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (5)