دسته: حکمت شرق

بررسی مسأله شرّ از دیدگاه لایب نیتس و سوئین برن حمیدرضا اسکندری دامنه  عبدالله نصری مسأله شرّ یکی از مشکل ترین مسائل پیش روی اندیشه دینی است و هم اکنون بزرگترین دلیلی است که ملحدان برای انکار وجود خداوند به آن استناد می کنند. این مسأله ابراز می دارد که با وجود خدای قادر مطلق، […]

همدردی در آیین بودایی و فلسفه شوپنهاور   فاطمه کوکبی دلاور علی حقی مهدی حسن‌زاده «همدردی» (کرونا)، یکی از آموزه‌هایی است که اهمیت آن در دو جریان اصلی آیین بودا (ترواده و مهایانه)، به یک میزان نیست. همدردی سومین مقام از مقامات چهارگانه معنوی است که در ترواده، تنها مقامی برای ارهت و در مهایانه، […]

ارزیابی تئودیسه اعتراض در پاسخ به مسئله شرّ نعیمه پورمحمدی  میثم فصیحی رامندی «تئودیسۀ اعتراض» از تئودیسه هایی است که در الهیات پساهولوکاستی شکل گرفت و در پی آن است تا با گله و شکایت مؤمنانه از خدا، امید به رفع شر از سوی خدا را تقویت کند و با شورش، خدایی را خطاب قرار […]

نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی تصورات و رویکردهای گوناگون به مسئله «خدا» در الهیات و فلسفه غرب از یونان تا دوره جدید از چشم انداز الهیات سلبی قابل بررسی است. این مفاهیم و رویکردها با وجود اشتراک در اینکه از دیدگاه الهیات سلبی امکان بازخوانی دارند، […]

اختیار، آینده اندیشی و امکان شناسی دکتر محمدعلی نویدی  مراد از اکتشاف ”Discovery” کشف و رسیدن و یافتن امور تازه و نافع در زندگی است، در واقع، اکتشاف و اشراق با هم مرتبط هستند، اشراق، آشکارسازی و ظاهر نمودن امور پنهان و پوشیده است توسط روشنی و نور خرد و عقل و عمل و جان […]

فرهنگ شرقی – اسلامی و نیست انگاری غربی عبدالجواد فلاطوری ترجمه خسرو ناقد 1- طرح مسئله معنا و نیز فایده برخورد و گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها این است که ناقل هر تمدنی آنچه را از فرهنگ خود فهم می کند و شاخص آن می داند با مخاطبش در میان گذارد و […]

مقایسه ی خطا در تجارب عرفانی بر اساس نظریه ی علم حصولی و حضوری علامه طباطبائی و برساخت گرایی استیون کتس   سید حاتم مهدوی نور بحث صدق تجربه های عرفانی از مهمترین موضوعات عرفان پژوهی عصر حاضر است. وقتی تجربه ای صادق نباشد، کاذب خواهد بود. صدق و کذب گزاره های حاصل از تجارب عرفانی […]

پرسش از امکان یا عدم امکان تحقق جامعه ی دینی در جهان معاصر فایل صوتی دکتر بیژن عبدالکریمی «پرسش از امکان یا عدم امکان تحقق جامعه ی دینی در جهان معاصر» جلسه ی چهارم   برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷   این سخنرانی را از اینجا […]

پرسش از امکان یا عدم امکان تحقق جامعه ی دینی در جهان معاصر فایل صوتی «پرسش از امکان یا عدم امکان تحقق جامعه ی دینی در جهان معاصر» دکتر بیژن عبدالکریمی جلسه ی سوم برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی تاریخ ۰۶ آذر ۱۳۹۷   این سخنرانی را از اینجا گوش […]

  دومین نشست هم‌اندیشی حکمت هنر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی استانداری اردبیل شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ سالن شیخ صفی استانداری اردبیل   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: حکمت هنر – دکتر بیژن عبدالکریمی- قسمت اول حکمت هنر – دکتر بیژن عبدالکریمی – قسمت دوم