دسته: فلسفه

مختصری در باب فلسفه اخلاق کانت سعیده معصومی می توان در کل چنین گفت که مراد کانت از “اخلاقی زیستن”، خود آیین زیستن است. و برای شرح خودآیینی باید اضافه کرد که مراد کانت اینجا از خود صرفاً اراده یا عقل عملی است و در این معنا هر چیز دیگری خارج از اراده ی شخص […]

سینما و فلسفه سخنرانی مازیار اسلامی، صالح نجفی، و مرادفرهادپور در مؤسسه پرسش   این سخنرانی ها در معرفی و بررسی کتاب «حرکت، تصویر، سینما 1» اثر «ژیل دلوز»، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مازیار اسلامی، در “مؤسسۀ پرسش” بوده است. سخنرانی ها مجموعاً حدود دو ساعت و پنج دقیقه می شوند؛ که در اینجا در […]

کانت و نظریه ایده های فطری آیا کانت فطری گرا است؟ سید حمید طالب زاده فلسفه در دورۀ جدید با عقلی مذهبان آغاز شد، نظریۀ ایده های فطری، که بنیاد معرفت شناسی آنان است، توسط دکارت مطرح گشت، و دیگر فلاسفۀ عقلی مذهب، مثل اسپینوزا و لایب نیتس، آن را بسط دادند. این نظریه بعداً […]

نقد فیلیپا فوت بر عقلانیت عملی کانت حمیده افلاطونی مجید ملایوسفی از زمان ارسطو عقل عملی یا فرونسیس، یعنی فضیلت مندانه عمل کردن. چنین معنایی برای این واژه تا زمان هیوم باقی بود، امّا هیوم با تأکید بر نقشی که امیال، انگیزه ها و انفعالات ما، هنگام اتخاذ تصمیمات اخلاقی ایفا می کنند، بر نقش […]

سرشت دو پاره‌ی جهان در تفکر پیشینیان معراج جمشیدی بررسی تاریخ تفکر انسان همواره بر ما آشکار خواهد کرد که انسان ها در طول تاریخ چگونه اندیشیده اند و جهان را چگونه یافته اند؟ چه فهمی از هستی دریافته اند؟ هستی را در چه معنایی درک کرده اند و واقعیت محض را چگونه تعریف نموده […]

مارتین بوبر و انسان شناسی صلح رضا نصیری حامد  صلح و دوستی حقیقی بین انسانها مستلزم فراتر رفتن از مصلحت جویی های گذرا و آنی، و عمل براساس پشتوانه ای اعتقادی و نیز ایمانی ژرف و عمیق است. از دیرباز انسانها در قالب ادیان و اندیشه های مختلف به صلح اندیشیده اند و راهکارهایی نیز […]

مقابله با «پوچ‌کائنی» به کمک بارکلی شایان اویسی یکی از رایج‌ترین و جذاب‌ترین مستندهای علمی که در عصر ما ساخته‌می‌شود نمایش کوچکی کره زمین در میان عالم هستی است. تصاویری که ابعاد زمین را در مقایسه با سایر کرات و کهکشان‌ها به نمایش می‌گذارد اکنون هواداران زیادی دارد و فضای مجازی پر است ازین دست […]

بررسی پیامدهای هبوط در الاهیات عقلانی جاناتان ادواردز سهام اسدی نیا جاناتان ادواردز به عنوان بزرگترین الهیدان نیوانگلندی در واکنش به رویکرد مکانیسمی و تاکید افراطی به دریافت های عقل و به تبع آن نفی وحی و نگاه وحیانی قرن ۱۷ و ۱۸، به جهت حل معضلات پیش آمده در حوزه دین، در عین اعتقاد […]

معانی دوگانه ضرورت نزد ابن سینا پاسخ به اشکالی مشهور در قیاس موجهات ارسطو مصطفی زالی در میان مسائل مورد بحث ارسطو در دانش منطق، قیاس موجهات جایگاه ویژه ای دارد و از عصر باستان تا دوران معاصر محل مناقشه بوده است؛ از جمله مباحث بسیار پرمناقشه در ذیل قیاس موجهات، نتیجه حاصل از قیاسی است […]

نقد و بررسی ایدۀ خدا و دیگر ایده های استعلایی؛ عقل محض در فلسفۀ کانت و کاربردهای آن حسن مهرنیا بخش دیالکتیک استعلایی کتاب «نقد عقل محض» بر آن است تا با الحاق به بخش تحلیل استعلایی، تصویر دقیق و روشنی از نظام معرفت شناسانه کانت ارائه کند. از این رو، نقد کانت از آرای […]