دسته: تاریخ فلسفه

مختصری در باب فلسفه اخلاق کانت سعیده معصومی می توان در کل چنین گفت که مراد کانت از “اخلاقی زیستن”، خود آیین زیستن است. و برای شرح خودآیینی باید اضافه کرد که مراد کانت اینجا از خود صرفاً اراده یا عقل عملی است و در این معنا هر چیز دیگری خارج از اراده ی شخص […]

سینما و فلسفه سخنرانی مازیار اسلامی، صالح نجفی، و مرادفرهادپور در مؤسسه پرسش   این سخنرانی ها در معرفی و بررسی کتاب «حرکت، تصویر، سینما 1» اثر «ژیل دلوز»، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مازیار اسلامی، در “مؤسسۀ پرسش” بوده است. سخنرانی ها مجموعاً حدود دو ساعت و پنج دقیقه می شوند؛ که در اینجا در […]

سرشت دو پاره‌ی جهان در تفکر پیشینیان معراج جمشیدی بررسی تاریخ تفکر انسان همواره بر ما آشکار خواهد کرد که انسان ها در طول تاریخ چگونه اندیشیده اند و جهان را چگونه یافته اند؟ چه فهمی از هستی دریافته اند؟ هستی را در چه معنایی درک کرده اند و واقعیت محض را چگونه تعریف نموده […]

مارتین بوبر و انسان شناسی صلح رضا نصیری حامد  صلح و دوستی حقیقی بین انسانها مستلزم فراتر رفتن از مصلحت جویی های گذرا و آنی، و عمل براساس پشتوانه ای اعتقادی و نیز ایمانی ژرف و عمیق است. از دیرباز انسانها در قالب ادیان و اندیشه های مختلف به صلح اندیشیده اند و راهکارهایی نیز […]

مقابله با «پوچ‌کائنی» به کمک بارکلی شایان اویسی یکی از رایج‌ترین و جذاب‌ترین مستندهای علمی که در عصر ما ساخته‌می‌شود نمایش کوچکی کره زمین در میان عالم هستی است. تصاویری که ابعاد زمین را در مقایسه با سایر کرات و کهکشان‌ها به نمایش می‌گذارد اکنون هواداران زیادی دارد و فضای مجازی پر است ازین دست […]

بررسی پیامدهای هبوط در الاهیات عقلانی جاناتان ادواردز سهام اسدی نیا جاناتان ادواردز به عنوان بزرگترین الهیدان نیوانگلندی در واکنش به رویکرد مکانیسمی و تاکید افراطی به دریافت های عقل و به تبع آن نفی وحی و نگاه وحیانی قرن ۱۷ و ۱۸، به جهت حل معضلات پیش آمده در حوزه دین، در عین اعتقاد […]

بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو مستانه کاکائی حسن عباسی حسین آبادی مفهوم کمال، در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه، با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می شود که هر دو در انگلیسی به actuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از “انرگیا” و “انتلخیا” سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در […]

رابطۀ دین و دولت در نظام فلسفی هگل حسن مهرنیا پس از آنکه آدمی پای به عالم هستی نهاد، همزمان دو مقولۀ مهم و اساسی به نام دین (یا ماوراء طبیعت) و دولت (طبیعت یا دنیا) توجه وی را به خود واداشت. از آن به بعد، این دو موضوع و دامنۀ شمول هریک از این […]

تأملی بر چند نظر از فلاسفۀ مشهور درباب روش های فلسفه ورزی شایان اویسی شاید بتوان گفت تافته جدابافته معارف بشری بی‌شک فلسفه است. هر قانون و اصولی که بر دانش بشری و حتی گاه بررسی و تحلیل آن وجود دارد در زمین فلسفه این قوانین الزام اجرایی ندارند. فلسفه جزو کشور دانش‌هاست اما انگار […]

روش شناسی تولید فلسفه های مضاف عبدالحمید واسطی مسئله اصلی در این مقاله کشف یک روش قیاسی برای تولید فلسفه های مضاف است. در مقاله، ابتدا فرضیه مولف در تعریف و انواع فلسفه های مضاف، در کنار چند فرضیه دیگر ذکر شده، سپس به دیدگاه منتقدان به امکان و ضرورت فلسفه های مضاف اشاره شده […]