دسته: فلسفه تحلیلی

مفهوم حقیقت در اندیشه ریچارد رورتی نبی الله سلیمانی محمد اصغری بر پایه خوانش رورتی از سنت فلسفی غرب، حقیقت به معنای مطابقت میان باورهای درونی و واقعیت های بیرونی موضوع اصلی تاریخ فلسفه بوده است. در این سنت “حقیقت کشف کردنی بود نه ساختنی”؛ در حالی که به گمان وی از آن جایی که […]

جهان های ممکن در اندیشه پلنتینگا و مفهوم نفس الامر در فلسفه اسلامی مصطفی زالی روح الله عالمی مهدی قوام صفری اگر چه به نظر می رسد مفاهیم ضرورت و امکان (مفاهیم وجهی) مفاهیم جدایی ناپذیر مابعدالطبیعه هستند، فلاسفه تجربه گرا به طور سنتی این مفاهیم را مورد نقد قرار داده اند. در قرن بیستم نیز […]

افراد بین جهانی یا افراد محدود به جهان نگاهی به نظریۀ همتاهای لویس و پاسخ پلنتینگا به آن مصطفی زالی روح الله عالمی مهدی قوام صفری یکی از پرسش های ذیل مسأله جهان های ممکن آن است که آیا یک فرد در بیش از یک جهان وجود دارد؟ گروهی مانند دیوید لویس وجود فرد در […]

حال و معاصریت – سخنرانی محمدمهدی اردبیلی و آیدین کیخایی فایل صوتیِ نشست «حال و معاصریت» سخنرانان: محمدمهدی اردبیلی آیدین کیخایی ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸ دانشگاه تهران   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: حال و معاصریت – سخنرانی محمدمهدی اردبیلی و آیدین کیخایی

  پدیدار شناسی جهان متنیت (با نیم نگاهی به فلسفه شرق و غرب و عرفان اسلامی) دکتر صدیقه (پوران) علیپور متن یک رویداد تأویل گرانه از عقل است که در یک فضای از پیش تعیین شدہ کائنی ، ضمن تکوین تکاملی موقعیت خود در نظام هستی، متنیت متن را در ریشه ها؛ یعنی جوهر ناب […]

از مجموعۀ سؤالات فلسفی برای گروه فلسفی تیرداد کاری از گروه آموزشی پل   «همۀ صور اندیشه و هنر مدرنیستی خصلتی دوگانه دارند: آنها در آنِ واحد هم در حُکمِ تجلیاتِ فرآیندِ مدرنیزاسیون اند؛ و هم مبَیّن صوَر گوناگون اعتراض علیه آن.» (تجربه مدرنیته، مارشال برمن، ترجمه مراد فرهادپور، ص 288)   در نظر داستایوفسکی، […]

فلسفه علوم اجتماعی از تحلیلی تا قاره ای سید مهدی محمدی قرن هجدهم را در تاریخ فلسفه غرب، عصر روشن فکری می نامند که متفکران شاخص آن (دیدرو، ولتر، روسو، منتسکیو، کندروسه، کانت و …) تحت تأثیر اصول فلسفه ی طبیعی نیوتن قرار گرفتند و بر آن شدند تا با همان مبانی درباره ی زیبایی […]

جلسه نقد و بررسی نظریه و کتاب «پایان تئولوژی» بازنشر فایل صوتی جلسه نقد و بررسی نظریه و کتاب «پایان تئولوژی» اثر دکتر بیژن عبدالکریمی توسط دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر میثم سفیدخوش برگزار شده دردانشگاه مفید قم به تاریخ ۹۵/۱۲/۱۰   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: جلسه نقد و بررسی نظریه و کتاب […]

 همایش نظریه قانون اساسی کارل اشمیت سخنرانی علی مشهدی با عنوان «مشروعیت حقوقی از نگاه کارل اشمیت و تأثیر آن بر دیدگاه یورگن هابرماس» دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران ۲۰ و ۲۱ خرداد ۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مشروعیت حقوقی از نگاه کارل اشمیت – علی مشهدی

 همایش نظریه قانون اساسی کارل اشمیت سخنرانی جهانگیر معینی علمداری با عنوان «نقد انتولوژی سیاسی کارل اشمیت» دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران ۲۰ و ۲۱ خرداد ۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نقد انتولوژی سیاسی کارل اشمیت – جهانگیر معینی علمداری