برچسب: حامد درودیان

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (29)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره اعراف (7) – آیه 148 – 152 2- ترجمه سوره اعراف (7) – آیه 153 – 157 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (27)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره توبه (9) – آیه 63 -68 2- ترجمه سوره توبه (9) – آیه 69 – 74 3- ترجمه سوره […]

    به نام خداوند هستی بخش همراهان گرامی، با سلام از همراهی شما با وبسایت چیستی ها سپاسگزارم. و امیدوارم در سال 1399 به لطف همکاری شما شاهد موفقیت این سایت باشیم. سال نو را تبریک می گویم و برایتان از خداوند منان سلامتی و بهروزی و سربلندی مسألت دارم.   حامد درودیان مدیر […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (26)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره یونس (10) – آیه 34 – 39 2- ترجمه سوره یونس (10) – آیه 40 – 47 3- ترجمه […]

مروری بر کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، نوشته جان رالز نشست تلگرامی با موضوع مروری بر کتاب «عدالت به مثابه بی طرفی»، نوشته جان رالز ارائه شده توسط: جناب حامد درودیان به تاریخ: سه شنبه بیست و یکم آبان ماه 98 ساعت: 21:00 گروه فلسفی تیرداد این درسگفتار را از اینجا گوش کنید: عدالت به […]

گفتارها؛ آشنایی با نظریه های علوم اجتماعی (1): نظریه انتقادی و پراگماتیسم حامد درودیان  نظریه انتقادی به سنت فکری-ای اشاره دارد که برای مفهوم نقد تقدمی معرفت شناختی قائل است. این نظریه پردازان معتقدند پژوهش اجتماعی نباید صرفاً معطوف به توصیف یا تبیین امور باشد. اهداف دیگری هم شایسته توجه هستند مانند نقد یک وضعیت […]

مروری بر کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، نوشته جان رالز نشست تلگرامی گروه فلسفی تیرداد موضوع: مروری بر کتاب «عدالت به مثابه بی طرفی»، نوشته جان رالز ارائه شده توسط: جناب حامد درودیان به تاریخ: شنبه یازدهم آبان ماه 98 ساعت: 21:00   این کنفرانس را از اینجا گوش کنید: مروری بر کتاب عدالت به […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (25)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره هود (11) – آیه 40 – 44 2- ترجمه سوره هود (11) – آیه 45 – 51 3- ترجمه […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (24)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره یوسف (12) – آیه 13 – 20 2- ترجمه سوره یوسف (12) – آیه 21 – 25 3- ترجمه […]

مروری بر کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، نوشته جان رالز (1)   کنفرانس در «گروه فلسفی تیرداد» موضوع: مروری بر کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، نوشته جان رالز ارائه شده توسط: جناب درودیان تاریخ: سه شنبه 98/8/21 ساعت: 21:00   این کنفرانس را از اینجا گوش کنید: مقدمه – عدالت به مثابه بی طرفی – […]