برچسب: دکتر حمیدرضا شعیری

تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان اجتماعی مُد: از عقل محوری تا آرمان گرایی دکتر حمیدرضا شعیری هویت و مد در درون یک نظام گفتمانی قرار می گیرند و همانند یک فرایند جریان معناسازی را دنبال می کنند. مد در تلاش است تا با پیوند بین آنچه که خود دارد، اما به عادت تبدیل شده است و آنچه […]

تحلیل نشانه – معناشناختی شعر “باران” دکتر حمیدرضا شعیری دکتر عصمت اسماعیلی ابراهیم کنعانی نشانه – معناشناسی گفتمانی، برآیند نشانه شناسی ساخت گرا و پساساخت گر است. این دیدگاه، جریان تولید معنا را تابع فرایند پیچیده ای می داند که عوامل نشانه – معنایی بسیاری در آن دخیل اند. کنشگر گفتمانی پیوسته مرزهای معنایی را […]

چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی سیر تحول روایت   فایل صوتی سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری «چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی – سیر تحول روایت»   دوشنبه 29 بهمن 1397   مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی 1 چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان […]

علم نشانه شناسی و توجه به مسائل اجتماعی سخنرانی دکتر شعیری در همایش بین المللی «نشانه شناسی مسائل و کنش های اجتماعی» فایل صوتی سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری پس از صحبت‌های پرفوسور لاندوفسکی (برای فهم بیشتر مطالب ایشان که به زبان انگلیسی بیان شده بود) همایش نشانه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی ۷ اسفند ۹۷ بخش ۱ این […]

  تحلیل نشانه – معناشناختی گفتمان روایی «ضحاک و فریدون» بر اساس نظریه گرمس سمیرا شفیعی حسینعلی قبادی دکتر حمیدرضا شعیری نشانه معناشناسی روایی بر دو اصل کنش و تغییر استوار است. کنشگران در این نظام اغلب بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده پیش می روند تا به معنایی مطلوب دست یابند. به […]

گرِمس معناهای گریزان بررسی و نقد کتاب نقصان معنا رضا امینی در این مقاله، نقصان معنا، نوشته گرمس، که حمیدرضا شعیری آن را به فارسی ترجمه کرده، معرفی و نقد و بررسی شده است. این کتاب با «سخن مترجم» آغاز شده است که هم نقش مهمی در معرفی گرمس و تحولات دیدگاه های او دارد، […]

 نقد کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران فایل صوتی جلسۀ «نقد کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران» با حضور نویسنده: دکتر فرزاد کریمی و دکتر بیژن عبدالکریمی دکتر حمیدرضا شعیری مهدی یزدانی خرم دکتر قدرت‌الله طاهری 1 ابان  97 این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: کتاب تحلیل سوژه در ادبیات داستانی […]

بررسی سطوح شناختی گفتمان دکتر حمیدرضا شعیری شناخت گفتمانی دارای سطوح مختلفی است که مهم ترین آنها در سطح صوری و انتزاعی می باشد. شناخت صوری را می توان نوعی شناخت کمی و شناخت انتزاعی را نوعی شناخت کیفی خواند. در بعد انتزاعی، خود شناخت می توانند برنامه محور، یعنی عملیاتی و کنشی باشد و […]

پنل چهارم هم اندیشی “انسان شناسی و اسلام” نخستین هم اندیشی تخصصی «انسان شناسی و اسلام» 11 مهرماه فایل صوتی پنل چهارم: دکتر رضا قربانی دکتر محمد هادی گرامی دکتر حمیدرضا شعیری نخستین هم اندیشی تخصصی «انسان شناسی و اسلام» 11 مهرماه – از ساعت 8 تا 17 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی […]

تحلیل نشانه – معناشناختی خلسه در گفتمان‌ ادبی دکتر حمیدرضا شعیری   یکی از ویژگیهای مهم گفتمانهای ادبی، به‌ویژه در شرق، کارکرد خلسه‌ای آن است. از دیدگاه نشانه-معناشناختی، در گفتمان ادبی خلسه زمانی شکل می‌گیرد که کنشها در وضعیتی فرعی قرار گیرند و جای خود را به شوِش، یعنی فرآیندی تنشی- عاطفی دهند که در […]