برچسب: دکتر سروش دباغ

فرگه، ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی دکتر سروش دباغ رضا مثمر یکی از مهم ترین موضوع هایی که ویتگنشتاین در پژوهش های فلسفی بدان پرداخته است، مسئله زبان خصوصی است. بنا بر نظر وی کاربر زبان از آن جهت که کاربر زبان است، نمی تواند اندیشه ها، احساس ها و عواطف خود را به زبانی […]

فلسفه ی «هانا آرنت» بازنشر درسگفتارهای دکتر سروش دباغ پیرامون فلسفه ی «هانا آرنت»   این سخنرانی را ازاینجا گوش کنید: فلسفه هانا آرنت – دکتر سروش دباغ – قسمت اول فلسفه هانا آرنت – دکتر سروش دباغ – قسمت دوم

تنفس در “حریم علف های قربت” نیم نگاهی به کتاب جدید دکتر سروش دباغ برگرفته از نوشته ی مسعود قربانی     “حریم علف های قربت – سلوک معنوی در روزگار کنونی” آن گونه که نویسنده اش در مقدمه ی «سراسر سهرابی اش» عنون نموده، “… حاصل قبض و بسط ها، روند و آیندهای آونگ […]

الاهیات روشنفکری دینی؛ نسبت سنجیِ میان تجربه ی دینی، معرفت دینی و کنش دینی دکتر سروش دباغ مدتهاست در این اندیشه ام که ساحات مختلف دین و نحوه ی ارتباط آنها را با یکدیگر، در قالب مدلی درآورده و سویه های مختلف آن را تبیین کنم. در این مقاله می کوشم، با تفکیک میانِ “تجربه […]

واکاوی معنای زندگی از دریچه تحلیل فلسفی؛ در گفت وگو با سروش دباغ نویسنده: سید احمد موسوی به اعتقاد گابریل مارسل معنای زندگی یکی از مهم ترین رازهایی است که آدمیان با آن مواجهند. البته مراد و معنای او از راز با معنای عمومی راز تفاوت بسیاری دارد. به باور مارسل در راز تمایز میان فاعل […]

فلسفه تحلیلی دکتر سروش دباغ به نقل از: ماهنامه تخصصی فلسفه نو شماره 2 آبانماه 1390   فلسفه تحلیلی متضمن چه معنایی است؟ وجه تمایز آن با دیگر نحله های فلسفی چیست؟ چه مؤلفه ها و شاخص هایی بیانگر این نحوه از فلسفیدن است؟ آبای بزرگ نحله ی فلسفی چه کسانی هستند؟ تا به حال […]

دو مقاله در سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی : اولی نوشته بیژن عبدالکریمی و دومی پاسخ سروش دباغ . (۱۳۹۵)   دومقاله یکی از بیژن عبدالکریمی با عنوان « شریعتی و پرسش بنیادین ما» در ۲۸ / خردادماه / ۱۳۹۵ به مناسبت سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی  و   پاسخ سروش دباغ به آن، در مقاله […]

  دکتر سروش دباغ فلسفه اخلاق بنا بر یک تقسیم بندی کلان به سه شاخه تقسیم می شود .اول فرااخلاق ١، دوم اخلاق هنجاری ٢و سوم اخلاق کاربردی . ٣بحثهای انتزاعی صرف متعلق به فرااخلاق است.این مبحث که چه کاری از منظر اخلاقی رواست و چه کاری ناروا در اخلاق هنجاری مطرح می شود و […]