برچسب: دکتر عبدالکریمی

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (8) وبسایت چیستی ها تقدیم می کند: سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست هشتم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ سی ام اردیبهشت 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک – […]

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (7) وبسایت چیستی ها تقدیم می کند: سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست هفتم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ بیست و سوم اردیبهشت 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک […]

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (1) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست اول. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ دوازدهم فروردین 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک 1

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (3) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست سوم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ بیست و ششم فروردین 99   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک 3

نشست نقد و بررسی رمان تاریخی دُن کیشوت های ایرانی (5) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «نقد و بررسی رمان تاریخی دُن کیشوت های ایرانی»، نشست پنجم، برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ و همزمان در گروه «اینجا چراغی روشن است» به تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه 98   […]

نشست نقد و بررسی رمان تاریخی دُن کیشوت های ایرانی (3) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «نقد و بررسی رمان تاریخی دُن کیشوت های ایرانی»، نشست سوم، برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ و همزمان در گروه «اینجا چراغی روشن است» به تاریخ ششم اسفند ماه 98   این سخنرانی […]

دیالکتیک عشق و تنهایی گفتگوی رادیویی با موضوع «دیالکتیک عشق و تنهایی» برگزار شده در «رادیو گفتگو» با حضور دکتر بیژن عبدالکریمی، دکتر محمد جواد ادبی و دکتر سید جواد میری تاریخ: سه شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 22 تا 24 این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: دیالکتیک عشق و تنهایی؛ قسمت اول دیالکتیک […]

بازنشر فایل صوتی نشست تلگرامی با حضور دکتر عبدالکریمی  عنوان: تئولوژی‌مداری و ایمان انحصاری چه رابطه‌ای میان تئولوژی‌محوری و‌ ایمان انحصاری به یک دین خاص و یگانه وجود دارد؟ برگزار شده در گروه تلگرامی«گفتگوی الاهیدانان» تاریخ: ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نئولوژی مداری و ایمان انحصاری

  ایده توهمی تمدن سازی آبان 98 پناه میبریم به خدا از خفتن خرد، و زشتی لغزش. فایل صوتی کرسی نقد علمی با عنوان《ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، آرمان‌ها، واقعیت‌ها》 با حضور بیژن عبدالکریمی و محسن الویری در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛ 12دی 1398 مدت زمان 173 دقیقه این سخنرانی را از […]

پاسخ به پرسش ها – دکتر بیژن عبدالکریمی – 30 مهر 98 سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی موضوع: «ادامه ی پاسخ به پرسشها» برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ سی ام مهر 98   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ادامه پاسخ به پرسش ها – دکتر عبدالکریمی 30 […]