برچسب: دکتر محمدمهدی اردبیلی

نشست تخصصی”مواجهه‌ی فلسفه و سیاست”، دانشگاه شیراز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۸ بازنشر فایل صوتی نشست تخصصی مواجهه ی فلسفه و سیاست؛ دانشگاه شیراز سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی با عنوان “ضرورت فلسفی و تجربه سیاسی“ سخنرانی دکتر احمدرضا آزمون با عنوان “مواجهه‌ی فلسفه و سیاست“ بخش پرسش و پاسخ دانشجویان از آقایان دکتر محمد مهدی اردبیلی […]

فیلسوف در بحران دکتر محمدمهدی اردبیلی انسان همواره و اساسا در بحران میزید. این بحران تمام ارکان حیاتش را در بر گرفته است. از یک سو، خود انسان در بحران دائمی است و از سوی دیگر جهانش بحران زده است؛ که البته این هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ایده فراروی از بحران و تجربه […]

چرا هگل امروز؟ چرا هگل امروز؟ سخنرانی دکتر آرش اباذری، دکتر محمدمهدی اردبیلی، دکتر مصطفی زالی یکشنبه، ششم خرداد، ساعت 16، دانشگاه تهران، دانشکده ی ادبیات ، تالار کمال   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید:   دکتر اباذری، دکتر اردبیلی، دکتر زالی؛ چرا هگل امروز   منبع: https://t.me/anjomangphut

حال و معاصریت – سخنرانی محمدمهدی اردبیلی و آیدین کیخایی فایل صوتیِ نشست «حال و معاصریت» سخنرانان: محمدمهدی اردبیلی آیدین کیخایی ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸ دانشگاه تهران   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: حال و معاصریت – سخنرانی محمدمهدی اردبیلی و آیدین کیخایی

بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی با موضوع «بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه» تاریخ 9 مهر 98 برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه – دکتر اردبیلی

تبارشناسیِ ایده بازنشر درسگفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان “تبارشناسیِ ایده“ در هشت جلسه زمستان 93 این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: 1- تبارشناسیِ ایده، جلسه اول، قسمت اول 2- تبارشناسی ایده، جلسه اول، قسمت دوم 3- تبارشناسی ایده، جلسه اول، قسمت سوم 4- تبارشناسی ایده، جلسه دوم، قسمت اول 5- تبارشناسی ایده، […]

در دفاع از نقدِ درون‌زا دکتر محمدمهدی اردبیلی نقد از همان ابتدا دچار نوعی پارادوکس است. از یک سو، در فرایند نقد، منتقد بناست موضع و رویکرد خود را مطرح کند و نقد با اغراض و دغدغه‌های او پیوند خورده است، اما از سوی دیگر، اگر منتقد برای نقدِ یک موضوع از مبانی خویش آغاز […]

تاریخ، هگل یا فوکو؟   مناظره «تاریخ، هگل یا فوکو؟» با حضور آرش حیدری و محمدمهدی اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی زمستان ۹۵   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مناظره محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری متن مناظره: تاریخ (ایران) هگل یا فوکو   منبع: کانال درنگ های فلسفی (https://t.me/PhilosophicalHalt)

واکاوی معانی چندگانه بیلدونگ در فرهنگ و فلسفۀ آلمانی فایل صوتی سخنرانی دکتر محمد مهدی اردبیلی سخنرانی سوم نشست خاستگاه‌های فرهنگ در اندیشه مدرن (از کولتور به بیلدونگ) ۸دی ماه سالن اندیشه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معانی چندگانه بیلدونگ – دکتر اردبیلی  

فلسفه در عصر زوال سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی کانون فکر آرکه شیراز، اسفند ۹۷ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: فلسفه در عصر زوال   منبع: کانال تلگرامی درنگ های فلسفی (https://t.me/PhilosophicalHalt)