برچسب: دکتر مصطفی مهرآیین

هنر نجات می دهد فلسفه هنر مارتین هایدگر دکتر مصطفی مهرآیین زهرا افتخاری نسبت میان راز اثر هنری و راز هستی چیست؟ سرچشمه اثر هنری چیست؟ این 2 پرسش 2 پرسش بنیادی هستند که مارتین هایدگر – فیلسوف بلندآوازه آلمانی – کوشیده است به آنها پاسخ گوید و آنها را به عنوان مسائل کلیدی فلسفه […]

خانه داری جمعی و مرگ سیاست فایل صوتی سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین عنوان: “خانه داری جمعی و مرگ سیاست” به مناسبت روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت 1398 برگزار شده در انجمن جامعه شناسی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: خانه داری جمعی و مرگ سیاست – سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین

مفهوم «بی تفاوتی اجتماعی» در اندیشه سیاسی هانا آرنت فایل صوتی سخنرانی دکتر مصطفی مهرآیین   با عنوان “بی تفاوتی اجتماعی در اندیشه سیاسی هانا آرنت”   ارائه شده در انجمن جامعه شناسی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بی تفاوتی اجتماعی در اندیشه سیاسی هانا آرنت   منبع: http://t.me/mostafamehraeen

تحلیل گفتمان به روش روث وُداک و جیمز پل جی فایل صوتی جلسه پنجم تحلیل گفتمان دکتر مصطفی مهرآیین   این جلسه به توضیح مفهوم روش تحقیق در تحقیقات اجتماعی، و روش تحلیل گفتمان روث وداک و جیمز پل جی اختصاص داشته است.   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: تحلیل گفتمان دکتر مهرآیین […]

تحلیل گفتمان و تحلیل سامانه شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف دکتر مصطفی مهرآیین برگزار شده در: موزه ملک   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – قسمت اول شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – قسمت دوم شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – […]

درسگفتار «تحلیل گفتمان» شرح نظریه سوسور، باختین، و هلیدی؛ و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان  فایل صوتی درسگفتار «تحلیل گفتمان» سوسور، باختین و هلیدی دکتر مصطفی مهرآیین شانزدهم مرداد 97 موزه ملک شرح نظریه سوسور، و باختین، و هلیدی و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان     این درسگفتار را از اینجا گوش […]

درسگفتار نظریه انتقادی معاصر شرح نظریه فوکو فایل صوتی درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – شرح نظریه فوکو دکتر مصطفی مهرآیین انجمن جامعه شناسی ایران   این درسگفتار از اینجا گوش کنید: درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – قسمت اول درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – قسمت دوم @mostafamehraeen @irCDS

هنر نجات می دهد فلسفه هنر مارتین هایدگر دکتر مصطفی مهرآیین زهرا افتخاری مقدمه نسبت میان راز اثر هنری و راز هستی چیست؟ سرچشمه اثر هنری چیست؟ این دو پرسش، 2 پرسش بنیادی هستند که مارتین هایدگر – فیلسوف بلندآوازه ی آلمانی – کوشیده است به آنها پاسخ گوید و آنها را به عنوان مسائل […]

شهروند یا انسان؛ ما اجرای انسان های دیگریم مصطفی مهرآیین عنوان سخنرانی من “انسان یا شهروند” است. “ژولیا کریستوا” در 1941 متولد و در 1966 از بلغارستان وارد فرانسه شد و چون متفکری بود که به تعبیر “رولان بارت” هرچیزی را که تصور می کردیم به پایان آن رسیده ایم او از نو آغاز می […]

شهروند یا انسان؛ما اجرای انسان های دیگریم مصطفی مهرآیین   عنوان سخنرانی من «انسان یا شهروند» است. «ژولیا کریستوا[1]» در 1941 متولد و در 1966 از بلغارستان وارد فرانسه شد و چون متفکری بود که به تعبیر «رولان بارت[2]» هر چیزی را که تصور می‌کردیم به پایانِ آن رسیده‌ایم، او از نو آغاز می‌کند، پس […]