برچسب: دکتر جعفر نکونام

بررسی تطبیقی آرای جعفر نکونام و محمد علی رضایی اصفهانی پیرامون تفسیر گزاره ای علمی قرآن دکتر زهرا محققیان دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی در قرآن کریم در آیات بسیاری پیرامون برخی گزاره های علمی سخن رفته که ذیل آنها آرای مختلفی بیان شده است. در این راستا، پژوهش حاضر در تلاش است به بررسی و […]

نگاه برون دینی به آموزه های دینی نشست تلگرامی جناب دکتر جعفر نکونام نگاه برون دینی به آموزه های دینی بخش پرسش و پاسخ یکشنبه 96/11/29 ساعت 21:30 برگزار شده در گروه فلسفی Tirdad   ادامه مطلب

معناشناسی توصیفی “سماوات” در قرآن  دکتر جعفر نکونام   در قرآن کریم در آیات بسیاری از تعدد آسمان ها (سماوات) سخن رفته است. درخصوص این آیات براثر پیش فرض های متفاوت دیدگاههای مختلفی به هم رسیده است که در این مقاله تلاش می شود یکی از پیش فرض ها بررسی و مدلّل گردد و دیدگاه […]

گفتگوی سلیمانی و نکونام درباره روشنفکری دینی (ویرایش شده)   دکتر جعفر نکونام گفتگویی که اینک ملاحظه می فرمایید، در زمینه روشنفکری دینی است که میان دوست گرامی ما جناب آقای ایمان سلیمانی امیری و اینجانب درگرفته است. خلاصه سخن من این بوده است که روشنفکری دینی در ذات دین است که تمام انبیاء عبارت […]

روشنفکری دینی آری یا نه دکتر جعفر نکونام 1. نام هایی که گذاشته می شود، گاهی برای یک واقعیت خارجی است که ظاهراً شما از آن به ذات گرایی تعبیر می کنید و گاهی برای یک مفهوم ذهنی است که ظاهراً شما از آن به نام گرایی تعبیر می نمایید. 2. دین مجموعه ای از […]

    مکاتبات دکتر جعفر نکونام   آنچه در پی می آید بخشی از مکاتبات دکتر جعفر نکونام است با اساتید و صاحبنظران؛ پیرامون روش تفسیر سه لایه ای قرآن کریم؛ و ضرورت آن؛ که از کانال تلگرامی ایشان (https://t.me/drnekoonam) اخذ شده است… ادامه مطلب

    دکتر جعفر نکونام زبان قرآن گفتاری است؛ به این معنا که پاره ای از قراین فهم آیات که از آن به قراین حال و مقام تعبیر می شود، در متن قرآن نیامده است؛ لذا غفلت از آن، فهم کامل و صحیح آیات را دشوار می سازد. شواهدی که این نظر را تأیید می […]

    دکتر جعفر نکونام نشست با عنوان “روح در قرآن” مرور آیاتی از قرآن کھ شامل واژه ی روح می باشد.   ادامه مطلب  

    دکتر جعفر نکونام نرگس بهشتی   معناشناسی واژگان قرآن به شیوه های تاریخی و توصیفی می تواند پرده از معنای این واژگان در قرآن و دوره های قبل و بعد از آن برافکند. در این مقاله برای نمونه به معناشناسی ربّ به همین شیوه ها اهتمام شده و از رهگذر آن روشن گردیده […]