برچسب: فرگه

فرگه، ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی دکتر سروش دباغ رضا مثمر یکی از مهم ترین موضوع هایی که ویتگنشتاین در پژوهش های فلسفی بدان پرداخته است، مسئله زبان خصوصی است. بنا بر نظر وی کاربر زبان از آن جهت که کاربر زبان است، نمی تواند اندیشه ها، احساس ها و عواطف خود را به زبانی […]

گفتارها؛ آشنایی با فلسفه های مدرن (فرگه)   سعیده معصومی بازنشر فایل صوتی کلاس آشنایی با فلسفه های مدرن (فرگه) مدرس: سرکار خانم سعیده معصومی   این جلسه را از اینجا گوش کنید: آشنایی با فلسفه های مدرن: فرگه

جستجویی در نخستین گام فلسفه ی زبان: فرگه به مثابه ی یک معناشناس محمد امین شاکری گوتلوب فرگه یکی از پایه گذاران مطالعات زبانی و بنیان گذار نحله ی فلسفه ی زبان محسوب می شود. او کار خود را با کندوکاو در ریاضیات و منطق، به منظور تأسیس یک زبان ایده آل برای منطق و […]

گوتلوب فرگه و تحلیل منطقی زبان   ضیاء موحد راسل و وایتهد در مقدمه کتاب پرینکیپیا ماتماتیکا (2) (1910 – 1913 م)، بزرگترین اثری که تاکنون در مبانی ریاضیات نوشته شده است، چنین گفته اند: در همه مسائل مربوط به تحلیل منطقی بیش از همه مدیون فرگه هستیم. (3) و ویتگنشتاین در مقدمه کتاب مکتب آفرین تراکتاتوس چنین […]