برچسب: معصومه بوذری

درسگفتارهای “مبانی هنرهای نمایشی و تجسمی” (کلاس آنلاین دوره کارشناسی – گروه سینما؛ بهار 99) مدرس: معصومه بوذری دوره کارشناسی، گروه سینما – دانشکده فرهنگ و هنر شماره 2؛ دانشگاه علمی – کاربردی   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:   مبانی هنرهای نمایشی و تجسمی – جلسه اول مبانی هنرهای نمایشی و تجسمی […]

درسگفتارهای “کارگردانی مستند” (کلاس آنلاین دوره کارشناسی – گروه سینما؛ بهار 99) مدرس: معصومه بوذری دوره کارشناسی، گروه سینما – دانشکده فرهنگ و هنر شماره 2؛ دانشگاه علمی – کاربردی   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: کارگردانی مستند بهار 99 جلسه اول کارگردانی مستند بهار 99 جلسه دوم کارگردانی مستند بهار 99 جلسه […]

فیلم مستند «راه طی شده»، و پرسش از مفهوم وارونگی سوژه یا ابژه معصومه بوذری هر مستندسازی می تواند کُدهایی را به کار بگیرد و پیام خود را برساند؛ کُدهایی که برای مخاطب قابل تشخیص هستند. رمزگان ها هم معمولاً حاوی معانی ایدئولوژیک هستند و در فرم و محتوای فیلم به خدمت شاکله یا تم، […]

فیلم مستند آتلان، در مرز واقعیت و رؤیا معصومه بوذری مستند “آتلان” در نقطه ای مرزی قرار دارد. مرز میان فیلم مستند و روایی؛ مرز میان واقعیت و رؤیا؛ مرز میان رفتار انسان و درونیاتش؛ مرز میان اهلی و وحشی. و اینهمه با تکیه بر طبیعت و طبع. فیلم با صحنه ای پویا آغاز می […]

درسگفتارهای “تاریخ ادبیات و هنر معاصر ایران و جهان” (کلاس آنلاین دوره کارشناسی – گروه سینما؛ بهار 99) مدرس: معصومه بوذری دوره کارشناسی، گروه سینما – دانشکده فرهنگ و هنر شماره 2؛ دانشگاه علمی – کاربردی   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: مروری بر کتاب “از صبا تا نیما”،نوشتۀ یحیی آرین پور؛ جلد […]

گفتگویی پیرامون «ماهیت هنرها»؛ در گروه پل رابطه خلاقیت هنرمند، اثر هنری، و مخاطب پرسش از ماهیت هنر، اثر هنری، هنرمند، مخاطبان و غایت هنرها گستره ای به وسعت تاریخ سی هزار سالۀ هنر دارد؛ و نحله های مختلف فلسفی، و رویکردشان نسبت به هنر. ما در جمع کوچک خود، قصد داریم لحظاتی کوتاه در […]

وبسایت چیستی ها و گروه آموزشی پل در نظر دارند متن های نمایشی را با توافق نویسندگان آنها عرضه نمایند. هدف از این کار گام نهادن در مسیر فکر فلسفی و آموزش درام نویسی است. باشد که شما مخاطبان گرامی با همفکری ها و نظرات خود ما را در این طرح نو یاری نمایید.    […]

گفتارها؛ ماهیت هنرها (2): نقاشی اعتراضی نقاشی اعتراضی   معصومه بوذری چرا می گوییم ماهیت هنرها؟ و نمی گوییم ماهیت هنر؟  زیرا فلسفۀ هنرها داریم نه فلسفۀ هنر.  در سلسله یادداشت هایی کوتاه سعی داریم به ماهیت هنرها نیم نگاهی داشته باشیم. و اکنون: “نقاشی اعتراضی”   نقاشی اعتراضی در ایران: در ایران نقاشی اعتراضی […]

    تأملی بر فیلم مستند “برای گونگادین بهشت نیست” معصومه بوذری آنچه مخاطبان فیلم مستند را ترغیب به مشارکت می کند در به تماشا نشستن واقعیت، شاید این باشد که زوایای مختلف نگاه به یک چیز و برداشت های متفاوت از آن تبدیل می شود به یک حقیقت؛ حقیقتی که فیلمساز پیش روی مخاطب […]

گفتارها؛ ماهیت هنرها (1): هنر اعتراضی شعر اعتراضی   معصومه بوذری چرا می گوییم ماهیت هنرها؟ و نمی گوییم ماهیت هنر؟  زیرا فلسفۀ هنرها داریم نه فلسفۀ هنر.  در سلسله یادداشت هایی کوتاه سعی داریم به ماهیت هنرها نیم نگاهی داشته باشیم. و ابتدا: “هنر اعتراضی” شاید بشود گفت انسان معترض است و انسان مدرن […]