برچسب: گوتلوب فرگه

گفتارها؛ آشنایی با فلسفه های مدرن (ادامه فرگه؛ مور)   سعیده معصومی بازنشر فایل صوتی کلاس آشنایی با فلسفه های مدرن (ادامه فرگه؛ مور) مدرس: سرکار خانم سعیده معصومی   این جلسه را از اینجا گوش کنید: آشنایی با فلسفه های مدرن: ادامه فرگه؛ مور

نقش فرگه در منطق و فلسفه تحلیلی* سعیده معصومی فرگه را میتوان حداقل به سه دلیل از بانیان اصلی فلسفه تحلیلی زبانی و در واقع اولین بانی آن به شمار آورد : 1⃣ فرگه مبدع منطق جدید است. او در منطق جدید با الهام از ریاضیات تحلیل سنتی ارسطویی مبتنی بر موضوع محمول را با […]

نگاهی به اندیشه گوتلوب فرگه (روانشناختی گرایی در منطق) فرشاد نوروزی فردریک لودویگ گوتلوب فرگه[1]، استاد دانشگاه و منطقدان آلمانی در سال 1848 در «ویسمار[2]» واقع در ساحل آلمانی دریای بالتیک متولد شد، پدر وی کارل الکساندر[3] مؤسس و مدیر مدرسه ی خصوصی دخترانه بود و مادر وی اگوست بیالوبلوتزکی[4] معلم و بعد مدیر همان مدرسه شد. […]