برچسب: دکتر یوسف اباذری

پول در فرهنگ مدرن نوشته گئورک زیمل ترجمه یوسف اباذری اگر در جامعه شناسی بخواهند تفاوت میان دوره مدرن و قرون وسطا را به ایجاز بیان کنند، می توانند چنین بیان کنند: در قرون وسطا شخص عضوی بود که به اجتماع یا شهر یا انجمن فئودالی یا صنعتی تعلق داشت، شخصیت او با گروههای ذینفع […]

جامعه شناسی بدن و پاره ای مناقشات یوسف اباذری نفیسه حمیدی موضوع بدن مبحثی است که در ادبیات پیشامدرن در قالب هایی مختلف و خصوصاً در مباحث دینی و الهیات مسیحی بدان پرداخته شده است. در این ادبیات غالباً بدن به عنوان عنصری منفی با قابلیت گناه و کجروی و مانع تعالی روح دانسته می […]

آشفتگی و بی معنایی نقدی بر کتاب ساختار و تاویل متن بابک احمدی یوسف اباذری مراد فرهادپور فرهنگ امروز: متن حاضر نقد مشترک یوسف اباذری و مراد فرهادپور بر چاپ نخست کتاب ساختار و تاویل متن بابک احمدی است که در راستای بازخوانی تاریخ معاصر علوم انسانی کشور توسط فرهنگ امروز باز نشر داده می […]

ملاحظات جامعه‌شناختی دربارۀ مرگ و بیماران سرطانی؛ با نگاهی به آرای نوربرت الیاس بازنشر فایل صوتی سخنرانی دکتر یوسف اباذری   با عنوانِ «ملاحظات جامعه‌شناختی دربارۀ مرگ و بیماران سرطانی؛ با نگاهی به آرای نوربرت الیاس» در انستیتو تحقیقات سرطان ایران (بهمن 86)   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ملاحظات جامعه شناختی دربارۀ […]

بررسی مفهوم غرب در گفتمان روشن فکران مشروطه خواه در قیاس با گفتمان روشن فکران دهه چهل هجری شمسی یوسفعلی اباذری منصوره خائفی ورود مدرنیته به ایران، با استعمار و دخالت های گسترده غربیان همراه بود. این همراهی در کنار سایر ویژگی های جامعه ایران، به برخوردها و نگرش های متفاوتی نسبت به مدرنیته و […]

سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران یوسف اباذری آرمان ذاکری هیچ وضعیت اجتماعی فقط محصول یک عامل نیست. هیچ نظریه ی تک عاملی نیز قادر به تبیین کلیت هیج وضعیتی نیست. وضعیت ما هم از این قاعده مستثنی نیست. حضور دین در حکومت، درآمدهای نفتی و حاکمیت دو گانه، عواملی هستند که به […]

بررسی انتقادی رابطه اقتصاد و فرهنگ در سپهرهای مختلف جامعه ایران چهارشنبه 28 آذر 97 ساعت 14 سخنرانی دکتر یوسف اباذری برگزار شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مقدمه – بررسی انتقادی رابطه اقتصاد و فرهنگ جمع بندی – بررسی انتقادی رابطه اقتصاد و فرهنگ   […]

فایل صوتی سخنرانی یوسف اباذری پیرامون کتاب نظم گفتار میشل فوکو این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی یوسف اباذری پیرامون کتاب نظم گفتار میشل فوکو کتاب نظم گفتار سخنرانی میشل فوکو در افتتاحیه درس گفتارهای وی در کلژدو فرانس می‌باشد صحبت‌های فوکو در این سخنرانی که در جهت آشنایی حضار و علاقمندان با […]

نئولیبرالیسم؛ سخنرانی دکتر یوسف اباذری در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات   فایلِ صوتی سخنرانی دکتر یوسف اباذری در پژوهشگاه فرهنگ، هنر ارتباطات دربارۀ «نئولیبرالیسم»     این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر یوسف اباذری در پژوهشگاه فرهنگ، هنر ارتباطات

ماجرای مدرنیته یوسف اباذری بحت از مدرنیته حدود چهل سالی است که موضوع کتاب ها، مقاله ها، کنفرانس ها و … بوده است. در این مدت همه ابعاد مدرنیته کاویده شده و دیگر سخنی دربارۀ آن و نیز علم مدرن، سنت و … که تا به حال گفته نشده باشد باقی نمانده است. بنابر این […]