حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۶)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۳۴ – ۳۹

۲- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۴۰ – ۴۷

۳- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۴۸ – ۵۵

۴- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۵۶ – ۶۲

۵- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۶۳ – ۶۹

۶- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۷۰ – ۷۷

۷- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۷۸ – ۸۷

۸- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۸۸ – ۹۵

۹- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۹۶ – ۱۰۳

۱۰- ترجمه سوره یونس (۱۰) – آیه ۱۰۴ – ۱۰۹

۱۱- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱ – ۵

۱۲- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۶ – ۱۳

۱۳- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱۴ – ۲۲

۱۴- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۲۳ – ۲۹

۱۵- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۳۰ – ۳۵

۱۶- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۳۶ – ۴۰

۱۷- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۴۱ – ۴۵

۱۸- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۴۶ – ۵۰

۱۹- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۵۱ – ۵۹

۲۰- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۶۰ – ۶۲

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *