حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۷)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۶۳ -۶۸

۲- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۶۹ – ۷۴

۳- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۷۵ – ۷۹

۴- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۸۰ – ۸۷

۵- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۸۸ – ۹۴

۶- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۹۵ – ۱۰۰

۷- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱۰۱ – ۱۰۶

۸- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱۰۷ – ۱۱۱

۹- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱۱۲ – ۱۱۷

۱۰- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱۱۸ – ۱۲۱

۱۱- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱۲۲ – ۱۲۵

۱۲- ترجمه سوره توبه (۹) – آیه ۱۲۶ – ۱۲۹

۱۳- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۱- ۶

۱۴- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۷ – ۱۱

۱۵- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۱۲ – ۱۸

۱۶- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۱۹ – ۲۸

۱۷- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۲۹ – ۳۵

۱۸- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۳۶ – ۴۲

۱۹- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۴۳ – ۴۹

۲۰- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۵۰ – ۵۸

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *