حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۸)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1 – ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۵۹ – ۶۶

۲- ترجمه سوره انفال (۸) – آیه ۶۷ – ۷۵

۳- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱ – ۹

۴- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۰ – ۱۸

۵- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۹ – ۲۶

۶- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۲۷ – ۳۰

۷- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۳۱ – ۳۶

۸- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۳۷ – ۴۱

۹- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۴۲ – ۴۸

۱۰- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۴۹ – ۵۴

۱۱- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۵۵ – ۶۲

۱۲- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۶۳ – ۷۱

۱۳- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۷۲ – ۷۹

۱۴- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۸۰ – ۸۶

۱۵- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۸۷ – ۹۴

۱۶- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۹۵ – ۱۰۲

۱۷- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۰۳ – ۱۱۹

۱۸- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۲۰ – ۱۲۹

۱۹- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۳۰ – ۱۴۰

۲۰- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۴۱ – ۱۴۷

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *