حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۹)

 

گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم

 

این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:

 

1- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۴۸ – ۱۵۲

۲- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۵۳ – ۱۵۷

۳- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۵۸ – ۱۶۲

۴- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۶۳ – ۱۶۸

۵- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۶۹ – ۱۷۵

۶- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۷۶ – ۱۸۰

۷- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۸۱ – ۱۸۸

۸- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۸۹ – ۱۹۷

۹- ترجمه سوره اعراف (۷) – آیه ۱۹۸ تا ۲۰۶

۱۰- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۱ تا ۵

۱۱- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۶ تا ۱۲

۱۲- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۱۳ تا  ۲۰

۱۳- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۲۱ تا ۲۹

۱۴- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۳۰ تا ۳۴

۱۵- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۳۵ تا ۴۱

۱۶- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۴۲ تا ۵۰

۱۷- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۵۱ تا ۵۶

۱۸- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۵۷ تا ۶۴

۱۹- ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۶۵ تا ۷۰

۲۰-ترجمه سوره انعام (۶) – آیه ۷۱ تا ۷۷

 

 

> > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *