مجتبی مینوی؛ پژوهشگر ستیهنده

… این کتاب را رشید یاسمی با عنوان «ایران در زمان ساسانیان» ترجمه و چاپ کرده و با کتاب «شاهنشاهی ساسانیان» فرق دارد. در کتاب شاهنشاهی ساسانیان، وضع دولت و ملت و دربار در زمان ساسانیان بررسی می شود. من درباره کتاب «ایران در زمان ساسانیان» باید بگوییم که ترجمه این کتاب نقائص واغلاط فاحشی دارد، حواشی آن هم اغلب حذف شده اما بعدا به نظرم دکتر امیر محمد مکری در چاپ دوم ترجمه را با اصل مفایس کرده و بسیاری از نقائص آن را رفع کرده.

من گمان کرده بودم که شاید یاسمی برای اینکه ترجمۀ او با ترجمۀ من منافات داشت، کاری کرده بود که کتاب بنده توقیف شود. اما یقین نداشتم. من رشید یاسمی را وقتی سکته کرده بود و بیمار بوده در نیس ملاقات کردم و او با تذلل وتضرع می گفت که در این کار دست نداشته و از من می خواست اگر هم این کار را از او میدانم، او را ببخشم. بنده هم گذشت کردم، فراموش کردم، و گله و کدورتی بین ما نماند.

… با آرتر آپم پوپ و همسرش فیلیس آگرمن همکاری می کردم. بنده تمام هفتاد و دو مقاله این کار را از مد نظر گذرانده ام، و درباره هر موضوع، مطالب و یادداشتهایی از کتب فارسی و عربی فراهم کرده در اختیارشان گذاشته ام که همه را ذکر کرده اند، بطوری که بیش از ۱۵۰ بار در این کتاب به بنده و تذکراتی که داده ام اشاره شده است.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *