لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: اردیبهشت ۱۳۹۷

  اول ماه می، روز جهانی کارگر حرف خاصی نیست. فقط تبریک این روز به کارگران هم میهن؛ از طرف چیستی ها. و فقط چند سؤال، به فراخور این سایت:   کار چیست؟ آیا بشر برای کار زاده شده است؟ کار و کارگری دقیقاً چقدر دایره ی معناهایشان منطبق است بر هم؟ اینکه آدم ها […]

  از: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری در این نوشتار سعی خواهیم نمود، به اختصار، زوایایی از اندیشه های محمدتقی جعفری را درباره ی عظمت واقعه عاشروا و نقش آن در بازیابی کرامت و ارزش های از دست رفته ی انسان در قرون اخیر، بیان کنیم. … محمدتقی جعفری در نظریه ی خود […]

مولای آزادی ها علامه محمدتقی جعفری   نابودی بت های جامد از بتخانه ها، زمانی به ثمر می رسد که بت های جاندار از دل های آدمیان بیرون رود. امروزه کشورهای متمدن بت پرست نیستند؛ امّا از پرستش حقیقی – که هدف زندگی است – محرومند؛ زیرا به آن آزادی روحی که بدون آن به […]

    مقدمه ای بر تاریخ علوم در تمدن اسلامی با نظر به روش علمیِ دانشمندان مسلمان ریاضی، نجوم، فیزیک، مکانیک (۱) مأخذ: علم و دین در حیات معقول، محمد تقی جعفری/ ۱۷۰-۱۲۹.     تمدن علمیِ اسلامی؛ مقدمه ای بر تاریخ علوم کسانی که در تاریخ علوم به تحقیقات مستند اعتقاد دارند، لزوماً باید […]

    نشانه شناسی نگاه ۱ (سخنرانی) حمید رضا شعیری چرا موضوع نگاه را انتخاب کردیم؟ برای اینکه قبل از شروع گفتگوی کلامی، یکدیگر را می بینیم. قبل از اینکه هر نوع تعاملی با دنیا داشته باشیم، یا دنیا با ما داشته باشد، دیدن شکل می گیرد. دیدن امری است نشانه ای؛ به دلیل اینکه […]

    واقعی تر از واقعیت: گفتاری پیرامون سینما و فلسفه دکتر رضا احمدی   ١-رؤیای معروفی که فروید در کتاب تعبیر خواب به تحلیل آن پرداخته است، رؤیای دیده شده توسط پدری است که در حال مراقبت از تابوت پسرش به خواب می رود. در این رؤیا، پسر مرده اش بر او ظاهر می […]

  احمد پاکتچی مبحث نشانه شناسی در روسیه به اندازه ای گسترده است که ناگزیر در قالب یک مقاله، تنها بخشی از آن باید مطرح گردد. از آنجا که فرمالیسم یا شکل گرایی روسی در حوزه ی فرهنگی ایران و به طور خاص در حوزه ی نشانه شناسی جریانی شناخته شده است، از آن به […]

      کارکرد اسطوره در آثار نمایشی تی. اس. الیوت معصومه بوذری   چکیده تی. اس. الیوت (۱۸۸۸-۱۹۶۵)، همچنانکه در اشعارش به انسان و فلسفه ی زندگی توجه دارد، در نمایشنامه هایش نیز با بهره گیری از اساطیر باستان و اشارات و رمزها، اعتقادات خود را درباره ی نقش اندیشه ی فلسفی و تفکر […]

        آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر دکتر احمد پاکتچی جریان های معناشناسی معاصر را می توان به دوره ی متقدم و دوره ی متأخر تقسیم کرد. در دوره ی متقدم که جریان های معناشناسی، خصوصاً در اروپای غربی، متأثر از دیدگاههای سوسور است، مکاتب معرفی شده عمدتاً در تکمیل دیدگاههای او حرکت […]

  معصومه بوذری *تصویر: داوود پیرنیا(بنیانگذار برنامه گل ها)(راست) به همراه رهی معیری، ایستگاه رادیو میدان ارگ، دهه ۱۳۳۰   این مادربزرگ قصه گو، رادیوی مهربان، امروز چه می گوید؟ نوه هایش کجا هستند؟ در قصه هایش چه می گذرد؟… با نگاهی اجمالی به تاریخچه ی رادیو در ایران می توانیم به رابطه ی گرم […]