لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: مرداد ۱۳۹۷

نامه شماره ۷ افلاطون   نامه شماره ۷ نامه ایست که افلاطون پس از سفرهایی که به سیسیل به منظور تغییر اساس حکومت آن دیار می نماید، به طرفداران دیون در آنجا می نویسد. این نامه از مهمترین نامه های به جا مانده از افلاطون است، زیرا در این نامه افلاطون برای آخرین بار نظرات […]

جایگاه فلسفه در فرهنگ انسانی والتر ترنس استیس   تعریف فلسفه، تفاوت آن با علم با مثالهای متعدد، پاسخ به پرسش و ابهاماتی چند … مشکل تعریف کردن ماهیت فلسفه دقیقاً از این نکته ناشی می شود که هیچ قسمتی از جهان نیست که حوزه ی آن خاصتر از حوزه ای دیگر باشد. فی الواقع با […]

مفهوم توسعه در پنج اقلیم حضور: بحثی درباب نقش شاعرانگی ایرانیان در پیشبرد توسعه سیمین مشکواتی داریوش شایگان از اندیشه ورزان و فرزانگان کشور است و اثر وی پنج اقلیم حضور بحث مهم خصلت شاعرانگی مردم ایران زمین را دوباره باز کرده است و معتقد است که شاعرانگی یکی از خصیصهه ایی است که ایرانیان […]

مقالاتی از تئودور آدورنو   گزیده هایی از اخلاق صغیر نویسنده: تئودور آدورنو مترجم : لاجوردی، هاله مفهوم روشنگری نویسنده : آدورنو، تئودور و هورکهیمر، ماکس مترجم : فرهادپور، مراد نظریه فرویدی و الگوی تبلیغات فاشیستی نویسنده : آدورنو، تئودور مترجم : فرهادپور، مراد صنعت فرهنگ سازی روشنگری به مثابه فریب توده ای نویسنده : […]

منشأ دین از دریچه نظریه زبان شناسی چامسکی عباس شاه منصوری الله کرم کرمی پور از مسائل مهمی که در مطالعات دین پژوهی مورد توجه اندیشمندان این عرصه قرار میگیرد، مبحث مهم “منشاء دین” میباشد. از این زاویه گروهی قائل به منشاء الهی و گروهی نیز منشاء انسانی برای آن قائلند. در این میان یکی […]

شکل‌گیری نظریه فلسفی تمایز وجود و ماهیت در جهان اسلام سیمین عارفی بحث درباره وجود و ماهیت و رابطه میان آنها از مباحث بنیادین فلسفه است. از جهات گوناگون می‌توان تصاویری از این رابطه را در قالب تمایز طبیعی، منطقی و فلسفی نشان داد. تمایز طبیعی در میان فیلسوفان گوینده‌ای نداشته و تمایزی که در […]

تحلیل و نقدی بر فلسفه تربیتی کانت با تأکید بر نظریه تربیت اخلاقی وی سعید بهشتی روشنک نیکویی هر چند معرفت شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه دین، حوزه های اصلی تاملات فلسفی حکیم برجسته اروپایی، امانوئل کانت است، اما وی، چونان بسیاری از فیلسوفان دیگر، از تعلیم و تربیت غافل نمانده، در این […]

جدیدترین نظریه قانون طبیعی در بوته نقد دکتر محمد حسین طالبی آموزه «قانون طبیعی» در خلال قرن های متمادی به گونه هایی متفاوت تفسیر شده است. این آموزه مشتمل بر گستره پهناوری از نظریه هاست که از زمان تمدن یونان باستان تا عصر حاضر، در حوزه های علوم اجتماعی نقش محوری ایفا کرده است. امروزه جدیدترین و یکی از پرطرفدارترین […]

مارتا نوسبام و روایتی غیرنسبی گرایانه از اخلاق فضیلت ارسطویی م. اعتمادی نیا اخلاق مبتنی بر فضیلت از رشدی فزاینده در روزگار معاصر برخوردار است که این به نوبه خود ناشی از ناخرسندی عمومی از نظریه‌های متداول در فلسفه اخلاق جدید است. بسیاری بر این عقیده‌اند که ارتباط نظریه‌های رایج با تجربه‌های واقعی و محسوس […]

“نقد و بررسی کتاب «دختری از شمال شرقی» اثر کلاریس لیسپکتور، ترجمه نیایش عبدالکریمی، با تحلیلی از دکتر بیژن عبدالکریمی” جلسه سوم   “نقد و بررسی کتاب «دختری از شمال شرقی» اثر کلاریس لیسپکتور” برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷   این سخنرانی را از اینجا […]