لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: آذر ۱۳۹۷

فلسفه و نظریه ادبی تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه ادبی امید همدانی  ماهیت نظر ورزانه نظریه ادبی و پیوند آن با فلسفه به ویژه در زمانه ما به طرق گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بی آنکه پژوهشی پیشینی دریاب انحای پیوند میان فلسفه و نظریه ادبی باشد، […]

نقدی بر هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی عاطفه سادات قریشی کتاب هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی اثر جوئل و اینسهایمر توسط مسعود علیا در سال ۱۳۸۹ در ۲۴۷ صفحه و ۶ فصل مجزا در عین حال مرتبط با همدیگر ترجمه و منتشر شده است. مؤلف کتاب از منطق ذهنی منظمی در بررسی موضوع برخوردار است. […]

گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی محمد فاضلی  نظریه ی اجتماعی در نیمه ی دوم قرن بیستم شاهد توجه خاص به مقوله ی زبان بوده است. «چرخش زبانی» اصطلاحی است که درباره ی همین امر به کار برده می شود. رواج مفهوم «گفتمان» در علوم انسانی نیز محصول همین چرخش زبانی است. در مقاله ی حاضر […]

در هم کنش زبان هنری و تجربه دینی از چشم انداز هرمنوتیکی هانس-گئورگ گادامر دکتر علیرضا رازقی  تجربه دینی، تجربه منحصر به فردی در میان تجارب وجودی انسانی است و این مسئله به واسطه رابطه والایی است که از حقیقتی فرازمینی و غیر مادی سرچشمه می گیرد. مسئله اساسی در اینجا چگونگی رابطه میان تجربه […]

نظریه گفتمان و علوم سیاسی دکتر علی اصغر داوودی مفهوم گفتمان امروزه در بسیاری از رشته ها و رهیافتها از زبان شناسی گرفته تا ادبیات، فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه گفتمان یکی از نظریات جدید و تأثیر گذار در عرصه علوم سیاسی است. جامعه شناسان و علمای سیاست […]

فقدان کالبد معنایی مدرنیته در سینمای ایران در گفتگو با رامین جهانبگلو    کتاب ماه هنر؛ مهر و آبان ۱۳۸۳ کتاب ماه هتر: آقای جهانبگلو، معمولا هنگام بحث از فرهنگ بلافاصله به سراغ جامعه و علم چگونگی تغییرات آن یعنی جامعه شناسی می روند. منظورمان این است که فرهنگ شناسی را به جامعه شنایی موکول می […]

ایران شاهنامه را دریابیم دکتر ایرج وامقی شاید این هم یکی از شگفتی های روزگار شگفتی زای ما باشد که ملتی کهنسال، با سابقه تاریخی بسیار قدیم و صاحب فرهنگی دیر پای و دیرسال، و دارنده یکی از غنی ترین و بارورتربن و زاینده ترین چشمه های ادبی و فرهنگی جهان، تازه به فکر تاریخسازی […]

خلاصه کتاب “درآمدی بر روانشناسی زبان” دکتر ضیا حسینی فصل ۱ و ۲ تعریف علم روانشناسی زبان نحوه پردازش زبان را بررسی می کند و هدف این علم آنست که معلوم کند ارتباط میان گوینده و شنونده یا نویسنده و خواننده چگونه برقرار می شود. تمرکز روانشناسی زبان روی کاربرد زبان است و مواد خام […]

روشنفکران ایرانی و مدرنیته امکان داد و ستدی مبتنی بر گفتگو رامین جهانبگلو ترجمه امیر یوسفی   امروز، شاید هیچ کلمه ای به اندازه مدرنیته (و مشتقات آن) در – محور و مرکز توجه روشنفکران ایرانی نباشد، گواینکه با نظر دقیق می توان دریافت که این امر اختصاص به امروز نداشته، دست کم سابقه ای صدوپنجاه […]

درآمدی بر اسطوره های بنیادیِ شاهنامه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اسطوره و بنیان اساطیری در شاهنامه فردوسی از اهمیت شایانی برخوردار است. با آنکه اسطوره یکی از مهم ترین مباحث شاهنامه شناسی را تشکیل می دهد، ولی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت مباحث اساطیری شاهنامه نیازمند توجه به دو دوره ایران باستان […]