لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: دی ۱۳۹۷

زیبایی شناسی ارسطو (۱) ولادیسلاو تاتار کویچ   سید جواد قلدرسکی شادی حدادپور در مباحث فلسفه هنر و زیبایی شناسی در ایران، بنا به علت نامعلوم! همواره ارسطو نادیده گرفته شده است. حتی در دانشگاه ها، واحد های درسی ارائه شده در رشته فلسفه هنر نیز از این روال تبعیت می کنند. علت هرچه باشد، […]

زیبایی شناسی ارسطو ولادیسلاو تاتار کویج سید جواد فندرسکی  شادی حدادپور خیابان بخش دوم و پایانی در این مقاله موضوعات زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت: ۱- هدف هنر ۲- استقلال هنر و حقیقت هنری ۳-معیارهای هنر ۴- مفهوم زیبایی ۵- زیبایی و قابلیت ادراک نظم ۶- نسبت، اندازه و دامنه ۷- ویژگی زیبایی ۸- […]

مقایسه ی خطا در تجارب عرفانی بر اساس نظریه ی علم حصولی و حضوری علامه طباطبائی و برساخت گرایی استیون کتس   سید حاتم مهدوی نور بحث صدق تجربه های عرفانی از مهمترین موضوعات عرفان پژوهی عصر حاضر است. وقتی تجربه ای صادق نباشد، کاذب خواهد بود. صدق و کذب گزاره های حاصل از تجارب عرفانی […]

خاستگاههای زیباشناسی نوشته لوک فری ترجمه هادی غبرائی   در زبان روزمره زیباشناسی تا حدودی معادل است با فلسفه هنر یا نظریه زیبایی؛ و مردم معمولا تصور می کنند که این اصطلاحات بیان کننده اندیشه ای کهن و اساسی در تاریخ بشر است که در تمام فرهنگها به این یا آن شکل همواره وجود داشته […]

از دموکراسی خواهی اصلاح طلبان تا عدالت خواهی اصولگرایان خشایار دیهیمی بابک احمدی تقی آزاد ارمکی چکیده: گزارش شرق از سخنرانی دیهیمی، بابک احمدی و آزاد ارمکی در دومین روز سمینار «ایران، آزادی و عدالت»، ظاهرا نگرانی برپا کنندگان، دست اندر کاران و سخنرانان جملگی بر تحقق نیافتن دموکراسی و پیاده نشدن عدالت اجتماعی ایران […]

میل فلسفه و جهان معاصر نویسنده: آلن بدیو مترجمان: مراد فرهادپور امید مهرگان این تحقیق فلسفی زیر عَلَم شعر آغاز می شود؛ و بدین سان پیوند کهن میان شعر و فلسفه را در یادها زنده می کند. رمبو عبارتی غریب را به کار می برد: «شورش های منطقیه (les révoltes logiques). فلسفه چیزی همچون یک شورش […]

پست مدرنیسم از دید لاکان سلاووی ژیژک حمید سمیع عادل مسأله سازی کاملا متضادی در کشورهای مختلف شده است. در «پست مدرنیسم» آلمان می توان تهورشکنی خرد جهانی و سنت «مدرن» روشنگری را درک کرد. روالی که با نیچه آغاز شده و یا خلفهایش «پساساختارگرایی» فرانسوی فوکو، دولوز و غیره ادامه می یابد (رجوع شود: […]

خرد هرمنوتیک بابک احمدی واژه ی لاتینی Interpretatio که تأویل را در برابر آن به کار می بریم، از همان آغاز کار، دشواری می سازد. تبار این واژه Interpres بود، کسی که میان دو مکان در آمدوشد باشد. پس واژه ی Interpretation را – که امروز در زبان های اروپایی به معنای تأویل به کار […]

مقایسه دو دیدگاه در معرفت شناسی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» و «شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن» مسعود امید پس از طرح مباحث معرفت شناسی جدید در ایران که از طریق ترجمه ها و تألیفات متعدد صورت می گرفت، متفکران فلسفی اندیش ایرانی وارد عرصه مباحث جدید معرفت شناسی شدند، فلسفی اندیشان […]

تأملی در تلقی ژیلسون از هستی شناسی ابن سینا   جمعهخان افضلی اتین ژیلسون (۱۸۸۴ – ۱۹۷۸) قرون وسطاشناسی که به فیلسوفان این دوره به خصوص توماس آکویناس علاقه فراوانی دارد، در اثر معروف خود ، هستی در اندیشه فیلسوفان دیدگاه های ابن سینا را به عنوان فیلسوفی که اندیشه های او در قرون وسطا […]