لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: بهمن ۱۳۹۷

ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم محمدمهدی فرقانی سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی با سیطره روز افزون تصاویر در دوران معاصر و غلبه «فرهنگ دیداری»، توجه به روش های تحلیل تصاویر و متون دیداری نیز افزایش یافته است. در این مقاله تلاش می کنیم تا ضمن اشاره به پیچیدگی های نظری تحلیل تصاویر به […]

سینما و تفاوت: بررسی نشانه شناختی فیلم «عروس آتش» علیرضا مرادی طوبی زمانی علی کاظمی این مقاله به تحلیل و بررسی فیلم عروس آتش می پردازد. پس از مروری بر ادبیات نظری، روش نشانه شناسی برای تحلیل داده ها انتخاب شده است. روش نشانه شناسی این مقاله در سه سطح توصیفی (رمزگان اجتماعی)، بازنمایی (رمزگان […]

تحلیل گفتمان به روش روث وُداک و جیمز پل جی فایل صوتی جلسه پنجم تحلیل گفتمان دکتر مصطفی مهرآیین   این جلسه به توضیح مفهوم روش تحقیق در تحقیقات اجتماعی، و روش تحلیل گفتمان روث وداک و جیمز پل جی اختصاص داشته است.   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: تحلیل گفتمان دکتر مهرآیین […]

مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟ سخنرانی دکتر پاکتچی و دکتر حسام مظاهری فایل صوتی سخنرانی «احمد پاکتچی و محسن حسام مظاهری» (۱۷ دی ۹۷) پیرامونِ این پرسش که «مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟»   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مطالعات فرهنگی تشیع چیست؟   > > > >

فنای صفاتی از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت دکتر قاسم کاکایی اشکان بحرانی  بعد وجودشناختی و معرفت شناختی الهیات سلبی در آثار عارفان ادیان و سنت های گوناگون عرفانی بر دو رکن استوار است: خدا و نفس. در الهیات با یزدان شناسی سلبی، چنان که از عنوان آن نیز پیداست، تأکید عارفان بر جنبه های […]

تاریخ فلسفه جهان تولد فلسفه در هند، ودا ها پادکست تاریخ فلسفه جهان قسمت دوم: تولد فلسفه در هند، ودا ها   دارشنا یا جهان بینی در هند ریگ ودا و جهان بینی فلسفی در آن دو تمدن رقیب: دوا ها و آسورا ها، اهورا ها و دیو ها پزشکی هندی در آتاروا ودا   […]

جایگاه خدا در فلسفه هیوم و لایب نیتس مهدی بهشتی پرسش از خدا، یکی از مهم ترین و محوری ترین مسایل نظام های فلسفی و کلامی است. این نوشتار با انتخاب هیوم و لایب نیتس از دو نظام فلسفی تجربه گرا و عقل گرا به بررسی و مقایسه نظرات ایشان درباره خدا پرداخته است. می […]

تحلیل گفتمان و تحلیل سامانه شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف دکتر مصطفی مهرآیین برگزار شده در: موزه ملک   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – قسمت اول شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – قسمت دوم شرح نظریه مایکل هلیدی، فوکو و فرکلاف – […]

درسگفتار «تحلیل گفتمان» شرح نظریه سوسور، باختین، و هلیدی؛ و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان  فایل صوتی درسگفتار «تحلیل گفتمان» سوسور، باختین و هلیدی دکتر مصطفی مهرآیین شانزدهم مرداد ۹۷ موزه ملک شرح نظریه سوسور، و باختین، و هلیدی و جایگاه آن ها در تحلیل گفتمان     این درسگفتار را از اینجا گوش […]

درسگفتار نظریه انتقادی معاصر شرح نظریه فوکو فایل صوتی درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – شرح نظریه فوکو دکتر مصطفی مهرآیین انجمن جامعه شناسی ایران   این درسگفتار از اینجا گوش کنید: درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – قسمت اول درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – قسمت دوم @mostafamehraeen @irCDS > > > >