لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی مفهوم غرب در گفتمان روشن فکران مشروطه خواه در قیاس با گفتمان روشن فکران دهه چهل هجری شمسی یوسفعلی اباذری منصوره خائفی ورود مدرنیته به ایران، با استعمار و دخالت های گسترده غربیان همراه بود. این همراهی در کنار سایر ویژگی های جامعه ایران، به برخوردها و نگرش های متفاوتی نسبت به مدرنیته و […]

نقد ناصر فکوهی بر فیلم لاتاری: فیلمفارسی جدید با مایه نژادپرستی دکتر ناصر فکوهی نوشتن درباره فیلمفارسی‌های جدیدی که با صفت‌های تصنعی و خودساخته‌ای همچون «اجتماعی»، «سیاسی»، «روشنفکرانه»، «فاخر» و «ارزشی»، اغلب با سناریوهای دزدیده و تخریب شده غیر ایرانی، با بازی‌های ضعیف، با دکورهای پیش پاافتاده و با به تمسخر گرفتن شعور و آخرین […]

از مجموعۀ جملات قصار   جامعۀ سالم  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1-(ص۳۰) آنچه طرز تفکر افراد یک جامعه را به بیراهه می کشاندتأیید عمومی افکار و تصورات آنان است. ۲-(ص۳۵) بشر می تواند هم آزاد و هم بنده وار زندگی کند، می تواند جنگجو و صلح دوست یا استثمارگر و راهزن […]

جایگاه امر حسی در پدیدارشناسی هنر دوفرن مسعود علیا  میکل دوفرن، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، در رشته ای از آثار خویش، به ویژه مهم ترین اثرش به نام پدیدارشناسی تجربه زیبایی شناسانه، توصیفی منظومه وار از تجربه زیبایی شناسانه به دست داده است. این مقاله جهت گیری ای را بررسی می کند که به نظر می […]

نسبت رؤیت پذیری با قدرت در اندیشۀ فوکو سمیرا رویان  صمد سامانیان مسعود علیا  «رؤیت پذیری» به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی تحلیل های فوکو جایگاه ویژه ای در اندیشه وی دارد. تأکید او بر رؤیت پذیری به عنوان یکی از عوامل اصلی در شکل گیری علوم، و همچنین یکی از تکنولوژی های قدرت، […]

نیچه به روایت یاسپرس   دربارۀ نیچه آثار فراوانی به زبان های مختلف منتشر شده است که نوشتۀ هایدگر و یاسپرس از شهرت بسیاری برخوردا است. یاسپرس دربارۀ دیگر فیلسوفان غرب نیز کتاب هایی نوشته است که برخی از این آثار به قلم زنده یاد محمد حسن لطفی به به فارسی ترجمه شده است. به […]

اسطوره های جهان نو در چشم انداز میرچا الیاده   مسعود علیا   در اینجا با توجه به گستردگی بحث، تنها به بازنمایی دیدگاه های الیاده درباره ی حضور درونمایه های اسطوره ای در کنش خواندن و هنرها و ادبیات می پردازیم. مطالق تعبیر الیاده انسان در روزگار باستان همیشه در چنبر چرخ گرفتار نبوده […]

بررسی اندیشه فمینیسم در آثار شهرنوش و مارگریت دوراس خسروی شکیب محمد شهرنوش پارسی پور و مارگریت دوراس دو نویسنده معاصر ایرانی و فرانسوی هستند که در داستان هایشان به دلایلی چون زن بودن، نویسنده و روشن فکر بودن، زیستن در دنیای قرن بیستم، آشنایی با نگرش های گوناگون فمینیستی، تجربه زندگی شرقی، شباهت ها […]

بررسی نشانه-معنا شناسی گفتمان سکوت در سه اثر مارگریت دوراس مدراتو کانتبیله، عاشق، درد   مرضیه اطهاری نیک عزم دنیا بیگی این مقاله سه رمان به نام های مدراتو کانتابیله ،عاشق ودرد ،از مارگریت دوراس نویسنده قرن بیستم ، را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. هدف نگارنده از پرداختن به این آثار،دست یافتن […]

چرخش پس از کانتی در فلسفه استعلایی آلمان دکتر محمود عبادیان تحول ذهن آدمی همواره در گرو تحول اجتماعی بوده است. انقلاب فرانسه فرد را دست کم از لحاظ اصول آزاد کرد. با جدا شدن تدریجی مستعمرات دولت انگلیس از کشور مادر و آزادی و استقلال آمریکای شمالی، شورش و قیام علیه انقیاد ملی و […]