لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: دی ۱۳۹۸

فیلسوف در بحران دکتر محمدمهدی اردبیلی انسان همواره و اساسا در بحران میزید. این بحران تمام ارکان حیاتش را در بر گرفته است. از یک سو، خود انسان در بحران دائمی است و از سوی دیگر جهانش بحران زده است؛ که البته این هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ایده فراروی از بحران و تجربه […]

هنر دینی و هنر در خدمت دین از منظر زیبایی شناسی و فلسفه هنر دکتر محمدرضا بهشتی بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی را که بنده به ذهنم رسید می خواهم چند دقیقه ای کوتاه که در اختیارم هست ارائه کنم و خیلی مزاحم وقت دوستان هم نشوم پرسشی بود درباره هنر دینی آن هم از […]

کانت و فلسفه دین دکتر صالح حسن زاده آشنایان با تحولات فکری در غرب مدرن می دانند که انقلاب کپرنیکی کانت در علوم انسانی، جای دین و اخلاق را عوض کرد و به جای اخلاق متکی به دین (روش سنتی) سخن از دین متکی بر اخلاق گفت؛ و این انقلاب، آغاز انسانی شدنِ کل پیکرده […]

ورق بزن که بخوانی کتاب جانم را سروده های منیژه پورعلی (۴)   1) به راه عشق تو مردن ز زندگانی به نشان داغ تو بردن ز بی نشانی به بیا ببوسمت ای آخرین گناه بهشت که طعم سیب لبانت ز جاودانی به خدای من شو و با نور خود بسوزانم شرار خاکیت از مهر […]

دین و فلسفه سید محمد حکاک دین مجموعه تعالیمی است که از جانب خدا برای هدایت انسانها توسط فردی از آنها، که پیامبر نامیده می شود به آنها ابلاغ می گردد. در این مقاله، مقصود، دین اسلام است یعنی تعالیمی که در قرآن آمده است و نیز سخنان خود پیامبر اسلام و اوصیای معصوم او. […]

رابطه فلسفه و دین سیدمحمدرضا مدرسى محمد فنائى اشکورى رابطه دین و عقل همواره در تاریخ تفکر بشرى بحث انگیز بوده است. ازآنجاکه آشکارترین ظهور عقل در فلسفه است، بحث دین و عقل به بحث دین و فلسفه نیز کشیده شده است. در این نوشتار پس از تعریف فلسفه و دین، دیدگاه برخى از اندیشمندان […]

بررسی ساختاری اسطوره نوشته کلود لوی استروس ترجمه دکتر بهار مختاریان – فضل الله پاکزاد به رغم تلاس های اخیر برای از سرگیری دین پژوهی، چنان است که گویی مردمشناسی در بیست سال گذشته بیش از پیش از این حوزه دوری جسته است. در همین گیرودار، خاصه به سبب روی برتافتن مردمشناسان متخصص از ادیان […]

بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم حمیدرضا آیت اللهی هرمنوتیک با معنای عام تفسیر و تاویل متن، با مسائل بسیاری مواجه است. با واکاویدن فرایندهای فهم و انتقال معنا، می توان نقش هرمنوتیک را در فهم که در ساخت های متفاوت و نظریات مختلف پر رنگ می شود بازشناخت. در این مقاله […]

حکمت اسلامی – ترجمه و تفسیر قرآن کریم (۲۵)   گفتارهایی از حامد درودیان در بررسی تطبیقی ترجمه های آیات قرآن کریم   این ترجمه و تفسیرها را از اینجا گوش کنید:   1- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۴۰ – ۴۴ ۲- ترجمه سوره هود (۱۱) – آیه ۴۵ – ۵۱ ۳- ترجمه […]

ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول مصطفی زالی اتحاد عاقل و معقول در موضعی که معقول مغایر ذات عاقل باشد از ابداعات فلسفه صدرایی به شمار می رود. در تبیین کیفیت هستی شناختی این اتحاد، برخی مقصود از آن را، تحقق عاقل و معقول به وجودی یکتا و از جهتی […]