لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: اردیبهشت ۱۳۹۹

پایداری ارزش های اخلاقی مذاهب اولیه، در میان رودان، مصر، و یونان باستان معمولاً خط روشنی میان خیر و شرّ در نظر داشتند و اخلاقیات در طول تاریخ تمدن، تقریباً بر مبنای همان خط فاصل “عمل پسندیده” و “عمل ناپسند” صورتبندی می شد. آپولوژیست ها باور داشتند ذات و سرشت انسان به خودی خود نیک […]

فراز و فرود موسیقی ایران مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر صادق رشیدی   * اگر بخواهیم نگاهی کلی از زاویه دور داشته باشیم و به سیر تحولِ موسیقی در ایران نظر کنیم، موسیقیِ مطلوب و عامه‌پسند امروز در مقایسه با موسیقی دوره پهلوی که آن هم تحولاتی را از دوره قاجار […]

ترجمۀ شعر، ترویج منظومۀ حکمت ها چرا شعرها باید ترجمه شوند؟ این سؤالی است با پاسخ های بسیار. یکی از پاسخ ها می تواند این باشد که دنیای شعر به مثابه منظومه ای است متعلق به شاعر؛ و مجموعۀ شعرهای هر شاعر، ظهور اندیشه، نگرش و جهان بینی اوست. امّا آیا شاعر قرار است برای […]

آسیب شناسی اجتماعی، اگر با دقت از سوی جامعه شناسان پیگیری شود، جامعه آرام زخم های خود را ترمیم می کند و در نتیجه آن جامعۀ سالمی که انتظارش را می کشیم ظاهر می شود. جامعۀ سالم در گرو شناخت ویژگی های افراد و طبقات مختلف آن، و بررسی و تصحیح رفتارهای آنان است. در […]

ریشۀ باورهای انسان امروز را همچنان باید در تاریخ کهن بازجست. باورها آنچنان پایدارند که می توانیم بگوییم ماهیت بشر برابر است با باورهایش. مضامینی که از دوران باستان به جا مانده اند هنوز هم می توانند در داستان های نسل امروز خواستنی باشند. و هنرمندی که بتواند آن ها را به درستی در اثر […]

رویکرد ساختاری در تحلیل فرهنگ مصطفی مهرآیین تحلیل ساختاری فرهنگ ریشه در اندیشه زبانشناختی سوسور دارد. تا قبل از طرح دیدگاههای سوسر و صورتبندی نظریه زبانشناسی ساخت گرا توسط وی، زبان شناسان اغلب به بررسی تاریخی زبان و تحولات آن می پرداختند. توجه زبانشناسان عمدتاً معطوف به موارد واقعی کاربرد زبان – اعم از گفتاری […]

فیلم مستند «راه طی شده»، و پرسش از مفهوم وارونگی سوژه یا ابژه معصومه بوذری هر مستندسازی می تواند کُدهایی را به کار بگیرد و پیام خود را برساند؛ کُدهایی که برای مخاطب قابل تشخیص هستند. رمزگان ها هم معمولاً حاوی معانی ایدئولوژیک هستند و در فرم و محتوای فیلم به خدمت شاکله یا تم، […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]

فیلم مستند آتلان، در مرز واقعیت و رؤیا معصومه بوذری مستند “آتلان” در نقطه ای مرزی قرار دارد. مرز میان فیلم مستند و روایی؛ مرز میان واقعیت و رؤیا؛ مرز میان رفتار انسان و درونیاتش؛ مرز میان اهلی و وحشی. و اینهمه با تکیه بر طبیعت و طبع. فیلم با صحنه ای پویا آغاز می […]