لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: خرداد ۱۳۹۹

بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو مستانه کاکائی حسن عباسی حسین آبادی مفهوم کمال، در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه، با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می شود که هر دو در انگلیسی به actuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از “انرگیا” و “انتلخیا” سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در […]

رابطۀ دین و دولت در نظام فلسفی هگل حسن مهرنیا پس از آنکه آدمی پای به عالم هستی نهاد، همزمان دو مقولۀ مهم و اساسی به نام دین (یا ماوراء طبیعت) و دولت (طبیعت یا دنیا) توجه وی را به خود واداشت. از آن به بعد، این دو موضوع و دامنۀ شمول هریک از این […]

فلسفه هنر سید حسین نصر نوشته: الیوت دیوتش ترجمه: امیر مازیار اگر دین مورد اذعان نصر به “سنت گرایان” قرن بیستم، فریتهوف شوان، آناندا کوماراسوامی و رنه گنون نبود شاید چنین گمان می بردیم که نصر – بی هیچ هشداری – دارد از دورۀ فرهنگی – تاریخی کاملاً متفاوتی با ما مواجه می شود. نصر […]

اقتصاد سیاسی: نظریه ها و رویکردها بابک صفری فیلسوفان، جهان را هریک به نحوی تفسیر کرده اند، در حالی که بحث بر سر تغییر آن است. (مارکس) مقدمه: هیچ تئوری ای به خودی خود وجود ندارد و هیچ تئوری ای مستقل از یک پیش زمینه ی ملموس تاریخی نیست. تئوری روشی است که ذهن برای درک […]

نگاهی تاریخی به چالش ها و هنجارشکنی کار زنان در استخراج معدن   ترجمه: آرزو آتشکار   پس از ممنوعیت اشتغال زنان در معادن و بخش زیر- زمین حوزه های معدن در  انگلیس قرن نوزدهم، گروهی از زنان کارگر در حوزه های معدن لانکشایر ظهور کردند. این زنان زیر دامن های زبر خود شلوار می […]

رمزگان ها در نمایش “این یک پیپ نیست” و فیلم سینمایی “تمارض” علی قاسمی منفرد   مقدمه اگر پدیدارشناسی پیرسی یا به عبارتی پدیدارشناسی نشانه‌شناسانه را مبنای کار خود قرار دهیم و بپذیریم که جهان پدیداری ما در خلأ نشانه‌ها قابل ادراک نخواهد بود آن زمان می‌توان گفت جهان برساخته‌ی هنرمند هم از این دایره بیرون […]

نقدی بر روش های نقد شعر، و تحلیلی از فرآیند ترجمۀ کلام شاعرانه (بخش اول) محسن حسینی آرش ثابتی برای درک یک اثر هنری، به چه الگوهایی نیازمندیم؟چرا وقتی یک نقاشی از هنر مدرن را نگاه می‌کنیم، اولین پرسش‌مان آن‌ است که: یعنی چه؟این«یعنی چه؟» خودش به معنایآن‌ است که توقع مااز ترجمه‌ییک اثر، تولید […]

تأملی بر چند نظر از فلاسفۀ مشهور درباب روش های فلسفه ورزی شایان اویسی شاید بتوان گفت تافته جدابافته معارف بشری بی‌شک فلسفه است. هر قانون و اصولی که بر دانش بشری و حتی گاه بررسی و تحلیل آن وجود دارد در زمین فلسفه این قوانین الزام اجرایی ندارند. فلسفه جزو کشور دانش‌هاست اما انگار […]

معماری و اندیشه چند رشته ای گفتگوی ناصر فکوهی و هما فرجادی   ناصر فکوهی: در ابتدای صحبت‌هایم لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که دیدگاه‌هایی که اینجا مطرح می‌کنم طبعا با رویکردی معمارانه نیست، بلکه به انسان شناسی تعلق دارد و از این رو ممکن است انطباق کاملی چه در شکل و چه در […]

روش شناسی تولید فلسفه های مضاف عبدالحمید واسطی مسئله اصلی در این مقاله کشف یک روش قیاسی برای تولید فلسفه های مضاف است. در مقاله، ابتدا فرضیه مولف در تعریف و انواع فلسفه های مضاف، در کنار چند فرضیه دیگر ذکر شده، سپس به دیدگاه منتقدان به امکان و ضرورت فلسفه های مضاف اشاره شده […]