لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: بهمن ۱۳۹۹

نظام مدرن هنرها: مطالعه ای در تاریخ زیبایی شناسی قسمت اول نوشته: پل اوسکار کریستلر ترجمه: معصومه بوذری بخش اول   اهمیت اساسی قرن هجدهم در زیباشناسی و در نقد هنری، به نسبت سراسر تاریخ، به رسمیت شناخته شده است. قطعاً طی دویست سال گذشته نظریه ها و جریانات بسیار متنوعی وجود داشته است که […]

آنچه در پی می آید خود حاصل ایده ای است به منظور ارتباط میان ساحت فلسفه و تفکر با دنیای درام. اینکه بیاییم از بیانات اعضای گروه فلسفی تیرداد ، که در «وبلاگ چیستی ها» (http://chistiha.blogfa.com) آرشیو شده است، جملاتی را برای اندیشیدن برگزینیم؛ و پس از دست ورزی روی مفاهیم آن گفتارها، و مشقی […]