Category: دکتر میری

  دکتر سید جواد میری شاید یکی از بزرگترین معضلات در فهم علوم اجتماعی، مسأله ی طبقه بندی دانش است. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم علوم اجتماعی را به حسب رویکردها و بینش ها و چارچوب ها و موضوعات آن ها طبقه بندی کنیم، آنگاه یکی از ضروری ترین پرسش ها این است که […]

  دکتر سید جواد میری بررسی های کارشناسانه نشان می دهد کسانی که در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با ایده ی موسوم به ایرانشهری قرابت پیدا کرده اند از ایده ی جمهوری اسلامی عبور کرده و در صدد بازتعریف ولایت فقیه برآمده اند!   ادامه مطلب > > > >

  فرار از وضعیت آچمز دکتر سید جواد میری شاید مقایسه ای بین دو واحد سیاسی ایران و سوئد که ممکن است در نگاه اول هیچ ربطی به هم نداشته باشند، در رسیدن به پاسخ، به ما کمک کند. سوئد در سال های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۳ دچار یک قحطی بزرگ می شود و بسیاری از […]