Category: معرفت شناسی

نظریه ی معرفت رضا محمدزاده   یکی از مباحث مهم فلسفی زمان حاضر را معرفت‏شناسی (epistemology) یا نظریه‏ی شناخت (theory of knowledge) تشکیل می‏دهد. اگر چه این مباحث در منابع قدیمی‏تر فلسفی به نوعی مطرح بوده است ولی تنوع و تعدد مسائلی که امروزه معرفت شناسان مورد توجه قرار می‏دهند و نیز نظریات نوینی که […]

نظریه اصلاح شده امر الهی: دیدگاه آدامز در باب رابطه امر الهی و الزام اخلاقی مهدی غفوریان مسعود صادقی مالک حسینی رابرت مری هیو آدامز کوشش می کند با ارائه تقریری جدید از نظریه امر الهی از آن دفاع کند. وی بیان می کند که نه خوبی اخلاقی بلکه فقط الزام اخلاقی را می توان […]

نگاهی گذرا به نکات برجستۀ معرفت شناسی آلوین گُلدمن هادی صمدی نخستین کار معروف گلدمن در معرفت شناسی مقالۀ «نظریۀ علّی دانستن» (۱۹۶۷) است که در آن نظریۀ علّی معرفت ارائه شده است. نظریۀ علّی معرفت از سنخ نظریه های برون گرا بوده و نظریه ای است در پاسخ به مسألۀ گتیه که چهار سال […]

اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن روجا علیزاده هادی صمدی موضوع اصالت اثر، یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در زمینه آثار یا اجراهای هنری بوده که همواره مورد توجه بسیاری از فیلسوفان و نظریه پردازان قرار گرفته است. با وجود آن که نگاه نوین به هنر در […]

جلیِّ‌ نظر و دقیق‌ِ نظر دکتر سیّد احمد فردید: انسان دو دید دارد. یک‌وقت «موجود» را می‌بیند و یک‌وقت «وجودِ موجود» یا «ماهیتِ موجود» را می‌خواهد ببیند. شناسائیِ علمی، doxique است و این اصطلاح را هوسرل استعمال کرده. کیش‌داری وضعی است که ما در علم داریم، زیرا نرفته‌ایم از ذات اشیاء بحث کنیم. یک اموری […]

بررسی رویکرد پدیدارشناختی – هرمنوتیکی هانری کربن در ترجمه احمد فردید ملوک دانشمند مهرگان نظامی زاده هانری کربن در سال ۱۹۴۴ مقاله ای با عنوان «بن مایه های زرتشت در فلسفه سهروردی، شیخ اشراق» در انجمن فلسفه ایران به صورت سخنرانی ایراد کرد. وی در این سخنرانی نوعی روش شناسی پدیدار شناختی – هرمنوتیکی برای […]

معنویت در جهانی بی معنا (۵) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی پنجم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – جلسه پنجم – قسمت اول معنویت در […]

معنویت در جهانی بی معنا سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی چهارم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – دکتر عبدالکریمی – قسمت اول معنویت در جهانی […]

معنویت در جهانی بی معنا سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی سوم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – دکتر عبدالکریمی – قسمت اول معنویت در جهانی […]

معنویت در جهانی بی معنا سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «معنویت در جهانی بی معنا» (جلسه ی دوم) برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنویت در جهانی بی معنا – قسمت اول معنویت در جهانی بی معنا – […]