Category: معرفت شناسی

علم بسیط و علم مرکب دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی علم و اندیشه اگر همه ی حقیقت آدمی را تشکیل ندهد، حداقل روشنترین بخش از هویت انسان به شمار می آید. درست است که انواه مختلف حیوانات نیز از نوعی درک برخوردار بوده و بر اساس همان ادراک به زندگی حیوانی مخصوص به خود ادامه می […]

نگاهی به مسأله درون گرایی و برون گرایی در معرفت شناسی معاصر   مرتضی فتحی زاده چکیده: منازعه بر سر ماهیت معرفت و تعیین شرایط لازم و کافى حالات مثبت معرفتى فاعل شناسا به دو گونه نظریه ‏پردازى درون‏گرایانه و برون‏گرایانه انجامیده است . نظریه‏پردازان درون‏گرا بر درون ى‏بودن شرایط لازم و نظریه‏ پردازان برون‏گرا […]

  معرفت شناسی اصلاح شده انشاءالله رحمتی   معرفت‌شناسی‌ اصلاح‌ شده، موضعی‌ در معرفت‌شناسی‌ دینی‌ است‌ که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ قرینه‌گرایی‌ معتقد است‌ باور به‌ خداوند می‌تواند عقیده‌ای‌ واقعاً‌ پایه‌ باشد. براساس‌ دیدگاه‌ قرینه‌گرایی، باور به‌ خداوند فقط‌ هنگامی‌ موجه‌ است‌ که‌ قرینه‌ کافی‌ بر آن‌ اقامه‌ شده‌ باشد. مبنای‌ دیدگاه‌ قرینه‌گرایی، تمایز عقاید پایه‌ و […]

مقایسه ی خطا در تجارب عرفانی بر اساس نظریه ی علم حصولی و حضوری علامه طباطبائی و برساخت گرایی استیون کتس   سید حاتم مهدوی نو بحث صدق تجربه‌های عرفانی از مهم‌ترین موضوعات عرفان‌پژوهی عصر حاضر است. وقتی تجربه‌ای صادق نباشد، کاذب خواهد بود. صدق و کذب گزاره‌های حاصل از تجارب عرفانی به نظریه‌ای که […]

بررسی دیدگاه سیاسی هانا آرنت بر اساس تئوری متافور (استعاره) محسن جمشیدی احسان کاظمی نظریه متافور مدعی است که در بنیاد هر مفهوم انتزاعی و هر شناخت علمی و فلسفی، یک تصویر و ایماژ قرار دارد. بر این مبنا که در تحلیل هر مفهوم سازی فلسفی، در نهایت تحلیلگر با آشکارگی امر واقع در مقام […]

ویژگی های معرفت شناختی هنر به منزله فرم سمبلیک در اندیشه کاسیرر ناصر ساداتی مرضیه پیراوی ونک از مهمترین ابعاد فلسفه کاسیرر، تأکیدی است که وی همچون کانت بر استقلال هنر از علم و اخلاق دارد. کاسیرر برخلاف دیدگاه پوزیتیویستی که می کوشید هنر را به واکنش های روان شناسانه تقلیل دهد، بر بی همتا […]

درآمدی بر فلسفه احتمالات‏ محمدمهدی صدرفراتی  ما در زندگانی هر روزه خود با امور متفاوتی سروکار داریم که گرچه ممکن است برای خودمان عادی به‌نظر برسند اما واقع امر آن است که اگر خوب به آنها توجه کنیم، می‌بینیم که آنقدرها هم که فکر می‌کنیم، ساده و یکدست نیستند بلکه از پیچیدگی و ابعاد گوناگونی […]

مسائل کلیدی فلسفه جولیان باجینی ترجمه حمید بحرینی نشر نی ۱۳۹۴   … مبنا گروی گرچه عقل باوران و تجربه باوران از جهات مهم کاملاً در تقابل با هم اند، امّا بسیاری از آنان در پایبندی به آنچه مبناگروی نامیده می شود مثل یکدیگرند. اندیشه ای که پایه ی مبناگروی است ساده است. موضوع معرفت […]

دلالت مصداقی و دلالت مفهومی قبلا گفتیم که دو نوع دلالت وجود دارد دلالت درون زبانی یا دلالت مفهومی و دلالت برون زبانی یا دلالت مصداقی در حال حاضر ما با دو گونه معنی شناسی سرو کار داریم یکی که به نظام معنایی زبان می پردازند و با دلالت های مفهومی سرو کار دارد و […]

    تنهایی محتضران نوشته نوربرت الیاس ترجمه یوسف اباذری شیوه های چندی برای روبرو شدن با این واقعیت وجود دارد که تمامی زندگی ها من جمله زندگی کسانی که دوستشان می داریم پایانی دارد. پایان زندگی بشری که آن را مرگ می نامیم می تواند از طریق اندیشه ی زندگی پس از مرگ در […]