Category: پسا ساختارگرایانه

نسبت میان حقیقت و روش مراد فرهادپور همانطور که می دانید شاید بهترین اصل برای فهمیدن هرمنوتیک گادامر همان است که پل ریکور اسمش را “فاصله گذاری بیگانه ساز” می گذارد، یعنی آن چیزی که به یک معنا، اصل اساسی علوم اجتماعی در دوره ی جدید است و تحت عنوان “عینی گرایی” در مباحث مختلف […]

عدالت و خشونت الهی: والتر بنیامین و زمان توقع نوشته: ماسیمیلیانو تومبا ترجمه: صالح نجفی     عدالت وجهِ اخلاقی پیکار است. والتر بنیامین چیزی پوسیده در قانون هست.۱ فلسفه و سیاست نیاز فوری به بازاندیشی در مفهوم عدالت دارند. و این در دنیای امروز یعنی مجالی تازه دادن به حال حاضر ما. موضع والتر […]

سنت های نمایشی شرق در برخورد با مدرنیسم غرب با تأکید بر آثار پیتر بروک و آرین منوچکین دکتر سهیلا نجم تئاتر سنتی دیرآشنای غرب در برخورد با نمایش پررمزوراز نویافته شرق، متناوباً دو مرحله مهم را پشت سر گذارده است: مرحله نخست را می توان مرحله غافلگیرشدگی و شگفت زدگی در برابر نمایشی ناشناخته […]

بررسی مفهوم هنر به منزلۀ بازنمایی نزد هانس گئورک گادامر سپیده اقتداری امیر مازیار مفهوم بازنمایی نسبتی دیرینه با تعریف هنر دارد. این مفهوم در کهن ترین اندیشه های فلسفی، از عناصر ذاتی هنر دانسته می شد. امّا شکل گیری صورت های جدید هنری به تدریج به منسوخ شدن آن منجر گردید. هانس گئورگ گادامر، […]

اسطوره و تاریخ نویسنده: پل ریکور ترجمه و تلخیص: علیرضا رضایت در نگاه اول، اسطوره و تاریخ دو مقوله متضاد به نظر می رسند. مسلما آنها هر دو حکایت هستند، یعنی قرار گرفتن رویدادها در داستان های واحد و یکپارچه که می توان آنها را باز گفت. اما اسطوره حکایت خاستگاه ها و ریشه هاست […]

صورت های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم مهدی ازهری راد علی شیخ مهدی رضا افهمی شالوده های فلسفی پایداری که افلاطون و ارسطو بنا کردند، علاوه بر دنیای فلسفه، در رویکردهای نظری به هنر نیز تأثیراتی بر جا گذاشت. این مقاله در صدد است این تأثیرات را در حوزه ی فلسفه ی فیلم بررسی کند و […]

زیبایی شناسی تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعین؛ دقیقه ای در اندیشگان تئودور آدورنو حسین افراسیابی سجاد ممبینی پژوهش حاضر بر آن است تا با روش تحلیلی، به دریافت بنیان های معرفتی آن نوع زیبایی شناسی مد نظر آدورنو بپردازد که به سبب طرد همسان انگاری نهفته در آن، می توان از آن به […]

ما، نقد، نظریه، و ساختار ذهن هنرمند؛ با نگاهی به شخصیت حمید هامون در فیلم هامون نشست تلگرامی – سرکار خانم بوذری عنوان : «ما، نقد، نظریه، و ساختار ذهن هنرمند؛ با نگاهی به شخصیت حمید هامون در فیلم هامون داریوش مهرجویی» تاریخ: دوشنبه ۷ بهمن ماه ۹۸ ساعت: ۲۲:۰۰ لینک فیلم “هامون” در یوتیوب: […]

“کوآلاییزه شدن انسان” در جهان علمی-تکنولوژیک معاصر دکتر محمد حسن علایی اگر در میان جماعتی که با مفاهیم و مقولات سر و کار دارند اندک ذوقی باقی مانده باشند به صرافت طبع، تعبیر “کوالاییزه شدن انسان” را به عنوان بهترین جعل واژه ی سال۲۰۲۰ انتخاب خواهند کرد؛ بی گفتگو این تعبیر بیشتر برازنده ی به […]

بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم حمیدرضا آیت اللهی هرمنوتیک با معنای عام تفسیر و تاویل متن، با مسائل بسیاری مواجه است. با واکاویدن فرایندهای فهم و انتقال معنا، می توان نقش هرمنوتیک را در فهم که در ساخت های متفاوت و نظریات مختلف پر رنگ می شود بازشناخت. در این مقاله […]