Category: هنر و ادبیات

  انسجام بنیادهای فکری و ساختار در نمایشنامه های یاسمینا رضا معصومه بوذری یاسمینا رضا در آثارش به انسان معاصر توجه دارد؛ و آدم هایی را به تصویر می کشد که در لابیرنت زندگی چنان سردرگُم شده اند که دیگر رهایی از این بازی برایشان امکانپذیر نیست. نمایشنامه های منسجم و دقیق او بسان آینه […]

  دکتر ناصر فکوهی متن کامل سخنرانی ناصر فکوهی در نخستین جلسه  از نشست های ادبیات داستانی ایران پیش از هر چیز باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه «ادبیات داستانی» نامیده می شود، اگر از محدوده تخصصی و درونگرا و در معنایی «صنفی» در این حوزه خارج شویم، همچون هر گونه «نوشتاری» از […]

انسانیت، حقیقت و ادیان؛ در نمایشنامه ی ناتان خردمند اثر گوتهولد افرایم لسینگ معصومه بوذری دربارۀ گوتهولد افرایم لسینگ: گوتهولد افرایم لسینگ (۱۷۸۱-۱۷۲۹ م) از متفکران عصر روشنگری است که همزمان با تحولات فلسفی جامعه اروپا سعی داشت با نگارش رسالاتی در باب فلسفه ادیان مخاطبان خود را آگاهی بخشد. او در آخرین نمایشنامه ای […]