--> صدرالمتألهین - چیستی ها، پلی از فلسفه تا هنر

Tag: صدرالمتألهین

دربارۀ کتاب «درسگفتار حکمت» مصاحبه بهاره بوذری با حجت الاسلام احمدرضا اسدی   *لطفاً در ابتدا، معرفی‌ کوتاهی از کتاب منظومه ملاهادی سبزواری داشته باشید. «شرح منظومه» مرحوم حکیم سبزواری کتابی وزین وعمیق و فلسفی الهی است، که براساس مبانیِ نظریِ فلسفی صدرالمتألهین و طبق مشی فلسفی ایشان تدوین شده است. مرحوم صدرالمتألهین در مباحث […]

    اسماء و صفات حق در نظر صدرالمتألهین براساس اشتراک معنوی وجود دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی   آنچه صدرالمتألهین آن را اشتراک معنوی وجود نامیده چیزی جز اشتراک در لفظ نبوده، و در واقع بین موجودات هیچ گونه جهت جامع تحقق ندارد. چگونه می توان بین ذات پاک و هستی تابناک حق تبارک و […]