Tag: فرهنگ

بازسازی مفهوم فرهنگ بر اساس مبانی حکمت متعالیه میثم صداقت زاده فهم دقیق آنچه فرهنگ خوانده می شود در علوم انسانی اهمیتی فراوان دارد. این مفهوم در غرب مدرن مسیری پر پیچ و خم را پیموده که برای پی بردن به معنای آن باید از این مسیر آگاه بود.   چنان که برخی گفته اند، […]

زبان، اندیشه، و فرهنگ پل هلنه ترجمه: یدالله موقن معمولا زبان را امری عادی می پندارند. کاربرد آسان و روان آن سبب شده است تا زبان را واسطه ای شفاف برای انتقال اندیشه بپندارند؛ زیرا ظاهراً مانعی در جریان عادی تفکر ما ایجاد نمی کند، و این تصور پدید می آید که زبان وسیله ای […]

معنای فرهنگ در فلسفه نقادی کانت سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی ۱ آبان ۱۳۹۷ پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معنای فرهنگ در فلسفه نقادی کانت   > > > >

فرهنگ و تراژدی رولان بارت ترجمه رضا سیدحسینی خلاصه ای از این مقاله را که از کارهای دوران جوانی رولان بارت (بیست و هفت سالگی او) و پیچیدگی فنی کارهای اخیرش را ندارد، در کنار مواد درسی “نقد ادبی” برای استفاده ی دانشجویان مرکز آموزش تئاتر فرهنگسرای نیاوران ترجمه کرده بودم. امّا چون مطلب با […]

زبان، تفکر و فرهنگ: دیدگاه ها و برهان ها دکتر کیوان زاهدی این مقاله هدفی دوگانه دارد: هم به بررسی دیدگاه های متأخر درباره ی رابطه ی میان زبان، تفکر و فرهنگ می پردازد و هم به ارائه ی راهکاری نوین در قالب طرحی جدید بر پایه ی آخرین دستاوردهای رویکرد کمینه گرا می انجامد. […]

فرهنگ، استعاره و ترجمه پذیری نیکو خیرخواه فرزان سجودی مقاله حاضر با مطرح کردن این پرسش نوشته شده است: «ترجمه ترکیبات استعاری فرهنگ- بنیاد به چه روش یا روش هایی امکان پذیر است؟». در پاسخ گویی به این سؤال، نتایج بررسی تطبیقی ترجمه رینولد نیکلسون از دفتر اول مثنوی معنوی مولانا به عنوان داده درنظر […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی ساحت تفکر و اندیشه در هر جامعه ای جایگاه و منزلت خاص خود را دارد؛ جایگاهی که سنت تفکر و فرهنگ آن جامعه زمینه ساز شکل گیری آن و متفکران و فلاسفه، وارثان و متولیان آن به شمار می روند. امّا این ساحت نیز همچون همه حوزه های فکری […]

  دکتر ناصر فکوهی متن کامل سخنرانی ناصر فکوهی در نخستین جلسه  از نشست های ادبیات داستانی ایران پیش از هر چیز باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه «ادبیات داستانی» نامیده می شود، اگر از محدوده تخصصی و درونگرا و در معنایی «صنفی» در این حوزه خارج شویم، همچون هر گونه «نوشتاری» از […]