--> محمد تهامی نژاد - چیستی ها، پلی از فلسفه تا هنر

Tag: محمد تهامی نژاد

بیست و چهار دقیقه ابتدای فیلم علف محمد تهامی نژاد   فیلم «علف»، حکایت عبور پنجاه هزار زن و مرد[۱] و کودک  و غوغای  یک  میلیون ُسم (۲۵۰ هزار دام)[۲]، از زرد کوه بختیاری و کارون پرخروش و حکایت روزها حرکت همراه کوچ نشنیان، ثبت خطوط مورب و زیگزاگی عبور هزاران نفر در ایلراه های سخت […]

درسگفتارهای “کارگردانی مستند” (کلاس آنلاین دوره کارشناسی – گروه سینما؛ بهار ۱۴۰۱) مدرس: معصومه بوذری دوره کارشناسی، گروه سینما – دانشکده فرهنگ و هنر شماره ۲؛ دانشگاه علمی – کاربردی   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: کارگردانی مستند بهار ۱۴۰۱ جلسه اول کارگردانی مستند بهار ۱۴۰۱ جلسه دوم کارگردانی مستند بهار ۱۴۰۱ جلسه […]

پژوهش سینمایی محمد تهامی نژاد «پژوهش سینمایی» طرح پرسش، حرکت از مقدمات و جستجو در جهان، رسوخ به زوایای پنهان مانده، آشکارسازی نانموده‌ها و درک ارتباط بین اشیاء، جزئیات و فراگردها برای دریافت پاسخ، راه‌حل و یا گشایش راهی تازه در سینما است. «پژوهش سینمایی» بیرون کشیدن روایت فیلمیک و پیشنهاد برای تصویری ساختن دانش […]

درسگفتارهای “کارگردانی مستند” (کلاس آنلاین دوره کارشناسی – گروه سینما؛ بهار ۹۹) مدرس: معصومه بوذری دوره کارشناسی، گروه سینما – دانشکده فرهنگ و هنر شماره ۲؛ دانشگاه علمی – کاربردی   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: کارگردانی مستند بهار ۹۹ جلسه اول کارگردانی مستند بهار ۹۹ جلسه دوم کارگردانی مستند بهار ۹۹ جلسه […]