Tag: مراد فرهادپور

آگامبن، درباره مقاله “نقد خشونت” بنیامین آستانه؛ جورجو آگامبن – ترجمه صالح نجفی – ۱۰ آذر ۱۳۸۷   مقاله «نقد خشونت»۱ والتر بنیامین که پرده برمی‌دارد از پیوند تبدیل‌ناپذیری که قانون و خشونت را متحد می‌سازد، مقدمه لازم و حتی هم امروز واجب هر کاوشی درباره سرشت حاکمیت است. در تحلیل بنیامین، این پیوند خود را به […]

  گزارش سخنرانی مراد فرهادپور با عنوان اشمیت و نوموس زمین نظم نوین جهانی امریکا و ظهور القاعده به مثابه نهیلیسم پست مردن جهان در حال دگرگونی است، تغییری که از قضا سمت و سویش چندان روشن نیست و سرنوشتی خوشایند را برای بشریت به تصویر نمی کشد. آشوب خاورمیانه به عنوان منطقه ای همیشه […]

  مراد فرهادپور در گفتگو با سیاستنامه (اعتماد)   فلسفه همیشه با امر کلی سر و کار داشته است و من از این جنبه اش سوء استفاده می کنم و حرفهایی می زنم که شاید کلی گویی باشد و جایی برا اثباتش نباشد. به اعتقاد من ظهور فلسفه در یونان امری تصادفی نبوده است، البته […]