Tag: مکاتب معناشناسی

        آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر دکتر احمد پاکتچی جریان های معناشناسی معاصر را می توان به دوره ی متقدم و دوره ی متأخر تقسیم کرد. در دوره ی متقدم که جریان های معناشناسی، خصوصاً در اروپای غربی، متأثر از دیدگاههای سوسور است، مکاتب معرفی شده عمدتاً در تکمیل دیدگاههای او حرکت […]