Tag: نسبی گرایی اخلاقی

نسبی گرایی اخلاقی غیرقابل فهم است جولین بیلارد  تنوع باورها و روش های زندگی واقعیتی قابل توجه در مورد ما انسان هاست. آنچه از نظر مورمون ها درست و معقول است ممکن است برای مارکسیست ها یا مائوری ها منزجر کننده باشد. آزتک ها انسان ها را به دلایلی که امروز برای ما کاملا غیرقابل […]

اخلاق، محور گفتگوی فرهنگ ها (نقدی بر نسبی گرایی اخلاقی) سید اکبر حسینی در جهانی که بسیاری جنگ را ساده ترین نوع برخورد میان فرهنگ ها می دانند، شعار گفت و گوی تمدن ها دارای زیبایی و جلوه ی خاصی است. به باور نویسنده، اخلاق را می توان یکی از محورهای اصلی این گفت و […]