برچسب: دکتر سید حمید طالب زاده

گذار از شکاکیت و ضرورت تفسیر متافیزیکی از امر مطلق در فلسفه هگل مصطفی زالی سید حمید طالب زاده هگل در فلسفۀ خویش مکرر از امر مطلق، روح مطلق و ایدۀ مطلق سخن می گوید و از آن به بنیان وحدت هستی و معرفت و مفهوم و واقعیت یاد می کند؛ امّا سؤالی مهم در […]

پدیدارشناسی، نقد شکاکیت و ضرورت هستی شناسی وحدت گرا دکتر مصطفی زالی دکتر سید حمید طالب زاده هگل ناشناختنی ماندن شیء فی نفسه را در فلسفه کانت معادل با شکاکیت دانسته و علت آن را در روش نقادی جستجو می کند. چرا که از نظر او سنجش امکان معرفت پیش از مواجهه با متعلقات معرفت […]

جهان انسانی، حکمت اسلامی آشنایی با مؤلفه های علوم انسانی مدرن در سایه اصالت اندیشه  دکتر سید حمید طالب زاده اگر بخواهیم از حکمت اسلامی، برای تأسیس علوم انسانی بومی استفاده کنیم، باید توجه داشته باشیم که چه مؤلفه هایی علوم انسانی مدرن را شکل داده و باید بتوانیم با توجه به آنها تحولی ایجاد […]

باید به نحوی تاریخی و انضمامی با خودمان مواجه شویم گفتگو با دکتر سید حمید طالب زاده   به نظر من، ما می توانیم علاوه بر روش، به لحاظ محتوا نیز با اندیشه هگل نسبت برقرار کنیم، به این دلیل که خواه ناخواه، در تاریخ غرب وارد شده ایم و مسائلمان جدا از مسائل تاریخ […]

سمینار «زمان در چند افق» به همت موسسه مینوی خرد روشن و با همکاری مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی فایل صوتی نشست دوم عنوان «سوبژکتیویته، زمان و مسئله شناخت» سخنرانی دکتر سیدحمید طالب‌زاده، مدیرگروه فلسفه دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی تحول علوم انسانی     این سخنرانی از اینجا گوش کنید: سوبژکتیویته، زمان و […]

زمان در چند افق آغاز تاریخ، آغاز آگاهی است/ فلسفه ورزی درباره زمان همایش «زمان در چند افق» مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی   خلاصه ی سخنرانی استادان دینانی، طالب زاده، حشمت پور، یغمایی، و آیت اللهی   متافیزیک سنتی، زمان و مسأله آفرینش محمد حسین حشمت پور   مسایل زمان عبارت اند از: وجود، […]

گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی گفتگو با سید حمید طالب زاده منیره پنج تنی انتشارات هرمس در تابستان 1396 کتابی با عنوان “گفتگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی: صیرورت، دیالکتیک و ایدئالیسم به قلم حمید طالب زاده منتشر کرده است. هدف مؤلف از نگارش این اثر گشودن باب تازه ای برای گفتگو میان هگل […]