آخرین مطالب
ادبیات

بهاریه (۱۴۰۲)

به نام خداوند هستی بخش   سال نو بر همه مبارک یک سال به مرگ نزدیکتر شدیم، مرگی که زندگی ما را با/بی‌معنا می‌کند. امیدوارم

بیشتر بخوانید