مطالب برگزیده

زبان تئاتر

زبان تئاتر هلموت هایسن بوتل ترجمه علی عبداللهی   ادبیات نمایشی یا تئاتر به ادبیات به معنای اعلم آن تعلق دارد؛ زیرا همچون رمان، شعر،

بیشتر بخوانید
گروه پل
کتابخانه
پیوندها