آخرین مطالب

هنر

امکان فهم هنر

امکان فهم هنر نوشته: جین لوک نانسی[۱] ترجمه: صادق علاماتی با توجه به مفهوم آن، هنر زبان ور [گفتار] نیست. علم، مذهب و یا فلسفه،

بیشتر بخوانید