آخرین مطالب

جامعه شناسی

پیوند جامعه‌شناسی و سینمای شبه مستند عباس کیارستمی، گفتگوی وبسایت چیستی ها با دکتر آیدین ابراهیمی

پیوند جامعه‌شناسی و سینمای شبه مستند عباس کیارستمی گفتگوی بهاره بوذری با دکتر آیدین ابراهیمی   گفت‌وگوی ما درباره ارتباط دو حوزه جامعه‌شناسی و سینمای

بیشتر بخوانید