گروه آموزشی پل

پیوند دانش و اندیشه، فراسوی مرزها

 

گروه آموزشی پل، متشکل از صاحب نظران حوزه های علوم انسانی و هنر است که فراسوی مرزهای متعارف آموزشی، می نگرند
و باور دارند که دانش پژوهی در دنیای امروز صورت نوینی یافته است
هدف، ایجاد پلی است میان فلسفه و علوم اجتماعی از یکسو و ادبیات و هنر از سوی دیگر؛ پیوند دو ساحت نظر و عمل
برای آگاهی از فعالیت های این گروه به صفحۀ اینستاگرام گروه آموزشی پل مراجعه نمایید:
اینستاگرام گروه پل
  • نشست های آنلاین
  • مشاوره های آنلاین، با حضور استادان علوم انسانی و هنر
  • مشاوره های آنلاین، با حضور استادان رشته های هنرهای نمایشی: نظریه های ادبی و هنری، مشاورۀ فیلمنامه و نمایشنامه، نشانه معناشناسی، مباحث کاربردی فلسفه و علوم اجتماعی در هنر، مفهوم سازی در فیلم مستند، تحلیل فیلم و مشاوره در نگارش نمایشنامه
دانشجویان، دانش آموختگان، و مدرسان هنر، فلسفه، و علوم اجتماعی می توانند در هر یک از زمینه های تخصصی با ما همکاری کنند.
هریک از شما می توانید در این سایت، صفحه ای مجزا داشته باشید، و آثار خود را  عرضه نمایید؛ تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سیستم فروشگاهی این سایت، زرین پال است.

 

با ما همراه باشید در صفحۀ اینستاگرام گروه آموزشی پل:
https://www.instagram.com/pol.educational.group/?hl=en

 

هماهنگی:
@poleducationalgroup

  > > > >